University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Poljoprivredna zoologija (173820)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 10
Auditory exercises 10
Seminar 10
Lecturer
Prof. Tanja Gotlin Čuljak, PhD
Grading

Course coordinator

Prof. Dinka Grubišić, PhD
Prof. Dinka Grubišić, PhD

Course description

Predmet Poljoprivredna zoologija obuhvaća sistematiku životinja štetnih, ali i korisnih u poljoprivrednoj proizvodnji. Predmet obuhvaća poglavlja: biljnoparazitske i korisne nematode (Nemathelminthes), grinje (Acarina, Arthropoda), puževe (Gastropoda, Mollusca), ptice (Aves, Vertebrata) i glodavce (Simplicidentata, Mammalia). Studenti će se putem predavanja i laboratorijskih vježbi te samostalno kroz izradu seminara usvojiti znanja o: morfologiji, anatomiji, biologiji, ekologiji navedenih skupina životinja te o integriranim i ekološki najprihvatljivijim metodama njihova suzbijanja.

Type of course

General competences

Kroz predmet Poljoprivredna zoologija studenti usvajaju neophodna teorijska i praktična znanja iz područja zoologije potrebna za uočavanje problema uzrokovanih štetnim nematodama, grinjama, puževima, pticama i glodavcima, organizaciju prikupljanja uzoraka tla i biljaka, analizu uzoraka i identifikaciju navedenih štetnih organizama te objavljivanje prognoza i izradu preporuka za suzbijanje, temeljem prikupljenih i obrađenih podataka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
1. Nabrojati i identificirati najznačajnije vrste nematoda, grinja, puževa, ptica i glodavaca štetnih u biljnoj proizvodnji temeljem morfoloških značajki. Prepoznati i razlikovati simptome na biljkama domaćinima i povezati ih s njihovim uzročnicima - nematodama, grinjama, puževima, pticama i glodavcima. seminarski rad, usmeni ispit
2. Prepoznati i znati odabrati prikladne vrste entomopatogenih (EPN) nematoda i grinja za potrebe biološkog suzbijanja štetnih vrsta. Usvojiti metodiku izdvajanja EPN iz uzoraka tla. individualni rad u laboratoriju, seminarski rad, usmeni ispit
3. Opisati metode uzorkovanja tla i biljaka u svrhu pregleda na prisutnost biljnoparazitskih nematoda. usmeni ispit
4. Opisati metodiku uzorkovanja biljnog materijala u svrhu pregleda na prisutnost grinja. usmeni ispit
5. Opisati metodiku pregleda proizvodnih površina na prisutnost glodavaca. usmeni ispit
6. Demonstrirati metode izdvajanja nematoda iz uzoraka tla i biljnog materijala. individualni rad studenata na uređajima i opremi za izdvajanje nematoda u laboratoriju
7. Organizirati provedbu prognoze pojave i štetnosti nematoda, grinja, puževa, glodavaca i ptica s ciljem planiranja odgovarajućih i pravovremenih mjera zaštite bilja. seminarski rad, usmeni ispit
8. Organizirati integriranu zaštitu bilja od biljnoparazitskih nematoda, grinja, puževa, ptica i glodavaca te ju prezentirati proizvođačima i drugim interesnim skupinama koji će ju integrirati u tehnologiju uzgoja ratarskih, povrćarskih i drvenastih kultura. seminarski rad, izrada i prezentacija, usmeni ispit
8. Prezentirati znanje i rezultate analiza putem tiska, stručnih službi, radionica stručnim osobama i općoj publici. seminarski rad, izrada i prezentacija

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -