University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Primijenjena mikrobiologija u poljoprivredi (173830)

ECTS 6.00
Teaching hours 30
Lectures 10
Auditory exercises 10
Seminar 10
Lecturer
Prof. Sanja Sikora, PhD
Assoc. Prof. Mirna Mrkonjić Fuka, PhD
Prof. Dubravko Maćešić, PhD
Assist. Prof. Nataša Hulak, PhD
Grading

Course coordinator

Prof. Sanja Sikora, PhD
Prof. Sanja Sikora, PhD

Course description

Osnovni cilj modula je upoznati studente sa teoretskim i posebno praktičnim znanjima vezanim uz široku primjenu mikrobioloških i biotehnoloških procesa u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, proizvodnji i preradi hrane te zaštiti okoliša.
Mikrobni biodiverzitet prirodnih i antropogenih sredina, Mikroorganizmi u hidrosferi i biosferi, Mikrobna raznolikosti tla, Rizosfera – mjesto biokemijskih interakcija između tla, biljke i mikroorganizama, Kulturabilne i nekulturabilne bakterije tla, Direktne i indirektne metode u proučavanju mikroorganizama tla, Pesticidi – mikrobna razgradnja i utjecaj na mikroorganizme tla, Bioremedijacija, Mikrobiološka i organska gnojiva i njihov utjecaj na mikrobiološku aktivnost tla, Mikrobne transformacije dušika u poljoprivrednim tlima, Mikrobni indikatori plodnosti tla, Metode za procjenu bioraznolikosti, mikrobne biomase i mikrobne aktivnosti u tlu; Mikroorganizmi i procesi u proizvodnji organskih gnojiva, Mikrobiologija kompostiranja, Mikrobiološka gnojiva; Korisne asocijacije biljke - mikroorganizmi, Biološka fiksacija dušika, Prirodne populacije rizobija u tlu i njihova raznolikost, Utjecaj abiotskih i biotskih faktora na prirodne populacije, Kompeticijski odnosi u tlu i rizosferi, Tehnologija simbiozne fiksacije dušika, Uzgoj jednogodišnjih i višegodišnjih leguminoza i njihova reakcija na inokulaciju sjemena u održivim sustavima ratarske proizvodnje, Značaj leguminoznih usjeva u plodosmjeni, Arbuskularne mikorize, Metode za izolaciju i molekularnu identifikaciju bakterija i kvasaca izoliranih iz prirodnih sredina.
Mikrobni indikatori u kontroli toksičnosti namirnica, Mikrobiološki standardi za namirnice; Mikrobiološke norme u nas i u svijetu, Klasične i suvremene metode u mikrobiologiji namirnica, Uzorkovanje za mikrobiološku pretragu, Statistička kontrola kakvoće, Pogreške i preciznost analitičkih metoda.
Genetičke osnove metabolizma ugljika kod kvasaca. Genetičke osnove metabolizma duπika kod kvasaca,
Lipidi i stanične membrane kvasaca . Molekulane značajke stresa kod kvasaca. Filogenetika roda Saccharomyces. Najnovije metode u istraživanju ekspresije gena kod kvasaca važnih u industrijkim procesima. Analize transkriptoma vinskih kvasaca. Uloga I značaj mikroorganizma u kvarenju vina. Biološke metode otkiseljavanja vina (malolaktičana I maloetanolna fermentacija). Klasične I molekularne mikrobiološke metode ispitivanja zdravstvene ispravnosti mlijeka i mliječnih proizvoda Klasične i molekularne mikrobiološke metode ispitivanja zdravstvene ispravnosti mesa I proizvoda od mesa. Mikroorganizmi uzročnici kvarenja hrane Faktori virulentnosti patogenih mikroorganizama Multifazne metode u istraživanjima prirodnih fermentacija mliječnih i mesnih prerađevina.Uloga i značaj funkcionalnih starter kultura u proizvodnji mliječnih i mesnih prerađevina .Značaj i uloga mikroorganizama u proizvodnji silaže. Genetika mliječno kiselih bakterija.
-

Type of course

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. --
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -