University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Primijenjena multivarijatna analiza (173832)

ECTS 6.00
Teaching hours 30
Lectures 20
Seminar 10
Lecturer
Prof. Marija Pecina, PhD
Prof. Jerko Gunjača, PhD
Prof. Zlatko Šatović, PhD
Assist. Prof. Toni Safner, PhD
Associate teacher for seminars
Prof. Marija Pecina, PhD
Grading
Sufficient (2) >60%
Good (3) >70%
Very good (4) >80%
Excellent (5) >90%

Course coordinator

Prof. Marija Pecina, PhD
Prof. Marija Pecina, PhD

Course description

Pojam i klasifikacija multivarijatnih metoda;
Osnovni statistički koncepti i razumijevanje multivarijatne analize - MVA (cilj i svrha metode MVA, tijek analize, pretpostavke, hipoteze);
Prikaz rada s multivarijatnim statističkim metodama i interpretacija rezultata;
Mogućnosti primjene MVA u istraživanjima u agronomskim znanostima.

Potrebno predznanje iz osnova statistike uključujući analizu varijance, korelacijsku i regresijsku analizu.

• Pojam i klasifikacija multivarijatnih metoda;
• Osnovni statistički koncepti i razumijevanje (analiza, pretpostavke, hipoteze);
• ANOVa kao opći linearni model (General Linear Model – GLM);
• Prikaz rada s multivarijatnim statističkim metodama u SAS-u i interpretacija rezultata:
- Analiza glavnih komponenata (Principal Component Analysis - PCA);
- Faktorska analiza (Factor Analysis - FA);
- Diskriminantna analiza (Discriminant analysis - DA);
- Multipla regresija (Multiple Regression - MREG);
- Kanonička korelacijska analiza (Canonical Correlation Analysis - CCA) i kanonička diskriminantna analiza (Canonical Discriminant analysis - CDA);
- Klaster analiza (Cluster Analysis - CA);
- Multidimenzionalno skaliranje – Analiza glavnih koordinata (Multidimensional Scaling - MDS – Principal Coordinate Analysis - PCooA );
- AMMI (Additive Main effects and Multiplicative Interaction) modeli

“Case studies” – razrada specifičnih problema u istraživanjima u poljoprivredi (veza svojstava kvantitete i kvalitete, interakcija genotip x okolina, molekularna raznolikost, geografske indikacije, itd)

Type of course

General competences

Student se upoznaje s pojmom i metodama multivarijatne analize podataka, te mogućnostima njihove primjene u istraživanjima u agronomskim znanostima.

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -