University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Sustav znanstveno-istraživačkog rada (173845)

ECTS 6.00
Teaching hours 30
Lectures 20
Seminar 10
Lecturer
Prof. Marija Pecina, PhD
Prof. Zlatko Šatović, PhD
Prof. Jerko Gunjača, PhD
Prof. Dubravka Samaržija, PhD
Prof. Ivan Pejić, PhD
Prof. Alen Džidić, PhD
Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
Prof. Ante Ivanković, PhD
Grading

Course coordinator

Prof. Marija Pecina, PhD
Prof. Marija Pecina, PhD

Course description

Cilj modula je upoznavanje studenata poslijediplomskog doktorskog studija sa osnovama sustava znanosti u Hrvatskoj i svijetu, kao i stjecanje temeljnih znanja o znanstvenoj etici pravilima planiranja, organiziranja i prezentiranja znanstvenog istraživanja, te publiciranja znanstvenog rada.

Type of course

General competences

Student - doktorand stječe znanja i vještine neophodne u znanstveno istraživačkom radu, posebice u različitim fazama izrade disertacije - od prijave i obrane teme disertacije do izrade - pisanje, prezentacija i obrana rada, publiciranje.

Types of instruction

 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  prezentacije i priopćenja
 • Predavanja
 • Seminari

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. --
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -