University of Zagreb, Faculty of Agriculture

Sustav znanstveno-istraživačkog rada (173845)

ECTS 6.00
Teaching hours 30
Lectures 20
Seminar 10
Lecturer
Prof. Marija Pecina, PhD
Prof. Alen Džidić, PhD
Prof. Jerko Gunjača, PhD
Prof. Ivan Pejić, PhD
Prof. Zlatko Šatović, PhD
Prof. Ante Ivanković, PhD
Assoc. Prof. Željka Zgorelec, PhD
Grading

Course coordinator

Prof. Marija Pecina, PhD
Prof. Marija Pecina, PhD

Course description

Cilj modula je upoznavanje studenata poslijediplomskog doktorskog studija sa osnovama sustava znanosti u Hrvatskoj i svijetu, kao i stjecanje temeljnih znanja o znanstvenoj etici pravilima planiranja, organiziranja i prezentiranja znanstvenog istraživanja, te publiciranja znanstvenog rada.

Teme:
Uvod: znanost, znanstveno istraživanje i znanstveno djelo, etika u znanosti (M. Pecina)
Baze podataka (A. Džidić)
Sustavi akademskog obrazovanja i napredovanja (I. Pejić)
Kako pripremiti prezentaciju rada? (A. Džidić)
Postupak objavljivanja radova u znanstvenim časopisima (Z. Šatović)
Pisanje na engleskom jeziku u znanstvenim radovima (A. Džidić)
Projekti i mobilnosti (Ž. Zgorelec)
Zašto eksperimente treba dizajnirati? (J. Gunjača)
Izbor statističke metode i prezentacija metoda i rezultata statističke analize (M. Pecina)
Doktorska disertacija; prijava i obrana teme, pravila i postupci izrade disertacije (A. Ivanković)
Statistika / Biometrika – Što grjiešimo griješimo? (M. Pecina)
DR.SC.01 – Naslov, Hipoteze, Ciljevi, Znanstveni doprinos, … (M. Pecina)

Type of course

General competences

Student - doktorand stječe znanja i vještine neophodne u znanstveno istraživačkom radu, posebice u različitim fazama izrade disertacije - od prijave i obrane teme disertacije do izrade - pisanje, prezentacija i obrana rada, publiciranje.

Types of instruction

 • Konzultacije
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  prezentacije i priopćenja
 • Predavanja
 • Seminari

Weekly class schedule

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. --
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -