Doctoral studies Documents Procedure Forms Agricultural Sciences Popis modula Specialist studies Program Contact

Poljoprivredne znanosti (180.00 ECTS)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Sustav znanstveno-istraživačkog rada (173845)
Pecina, M.
30
(20+0+10)
1.
ECTS  Elective course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Agrobiodivergentnost u oplemenjivanju bilja (173282)
Bolarić, S.
R1 30
(18+6+6)
1.
6.00 Ampeloekologija (173284)
Karoglan Kontić, J.
30
(10+0+20)
1.
6.00 Ampelofiziologija (173285)
Kozina, B.
30
(10+14+6)
1.
6.00 Metode ampelografskih istraživanja (173784)
Maletić, E.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Analiza molekularne raznolikosti i filogenetika (173288)
Šatović, Z.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Primijenjena multivarijatna analiza (173832)
Pecina, M.
30
(20+0+10)
1.
6.00 Biljna bakteriologija (173289)
Đermić, E.
R2 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biljna mikologija (173290)
Topolovec-Pintarić, S.
R3 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biljna patologija - odabrana poglavlja (201056)
Miličević, T.
30
(15+0+15)
1.
6.00 Biljna virologija (173291)
Vončina, D.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biološki i fiziološki čimbenici formiranja prinosa industrijskih kultura (173293)
Pospišil, M.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Biološki i fiziološki čimbenici proizvodnje i primjene ukrasnog bilja (173300)
Han Dovedan, I.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Biološki i fiziološki čimbenici izgradnje prinosa ratarskih kultura (173295)
Svečnjak, Z.
R1 30
(10+5+15)
1.
6.00 Biološki i fiziološki čimbenici formiranja prinosa krmnih kultura na oranicama (173294)
Uher, D.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biotehnologija u oplemenjivanju bilja (173302)
Kereša, S.
R1 30
(12+10+8)
1.
6.00 Biotehnologije u svinjogojstvu (173310)
Luković, Z.
R2 30
(10+10+10)
1.
6.00 Biotehnologije u ovčarstvu (173308)
Vnučec, I.
30
(14+8+8)
1.
6.00 Biotehnologije u kozarstvu (173306)
Mioč, B.
R1 30
(14+8+8)
1.
6.00 Biotehnologije u govedarstvu (173304)
Konjačić, M.
R1 30
(12+10+8)
1.
6.00 Ekologija travnjaka i metode znanstveno-istraživačkog rada u travnjaštvu (173312)
Bošnjak, K.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Ekološki i ergonomski aspekti primjene pogonskih strojeva u poljoprivredi (173313)
Filipović, D.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Financijski menadžment (201090)
Očić, V.
R1 30
(17+0+13)
1.
6.00 Fitofarmacija s ekotoksikologijom (173767)
Bažok, R.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Fiziologija voćaka (194796)
Duralija, B.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Fiziološki aspekti produktivnosti biljaka i usjeva u uvjetima stresa (173769)
Poljak, M.
30
(18+6+6)
1.
6.00 Genetika u oplemenjivanju bilja (173770)
Barić, M.
30
(12+6+12)
1.
6.00 Istraživanja i predviđanja kakvoće voda u poljoprivrednim prostorima (173773)
Šimunić, I.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Istraživanja u mljekarskoj znanosti (173774)
Samaržija, D.
30
(15+0+15)
1.
6.00 Upravljanje čimbenicima proizvodnje povrća u zaštićenim prostorima (173776)
Benko, B.
30
(16+6+8)
1.
6.00 Laktacija i mužnja domaćih životinja (173778)
Džidić, A.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode hranidbenih istraživanja (173787)
Kljak, K.
R2 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode istraživanja kakvoće pčelinjih proizvoda (201092)
Svečnjak, L.
30
(14+10+6)
1.
6.00 Metode istraživanja u konjogojstvu (173793)
Ivanković, A.
R1 30
(12+8+10)
1.
6.00 Metode istraživanja u lovstvu (173794)
Šprem, N.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode istraživanja u pčelarstvu (201093)
Bubalo, D.
30
(16+6+8)
1.
6.00 Biotehnologija gljiva (178653)
Širić, I.
R1 30
(16+8+6)
1.
6.00 Metode istraživanja u poljoprivrednoj entomologiji (201094)
Gotlin Čuljak, T.
R2 30
(16+6+8)
1.
6.00 Znanstvena istraživanja ribolova (173861)
Tomljanović, T.
30
(15+0+15)
1.
6.00 Metode ribarskih istraživanja otvorenih voda (173802)
Piria, M.
R3 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode vrednovanja nutritivnih karakteristika voća, povrća i prerađevina (173803)
Dobričević, N.
R1 30
(20+5+5)
1.
6.00 Metode i praksa menadžmenta u poljoprivredi (194797)
Juračak, J.
30
(10+8+12)
1.
6.00 Molekularne metode u oplemenjivanju bilja (173808)
Pejić, I.
R3 30
(10+10+10)
1.
6.00 Napredni sustavi suzbijanja korova (173809)
Barić, K.
R1 30
(10+10+10)
1.
5.00 Napredni sustavi istraživanja u entomologiji (201053)
Lemić, D.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Odabrana poglavlja iz enokemije (173811)
Jeromel, A.
R1 30
(15+5+10)
1.
6.00 Poljoprivredna zoologija (173820)
Grubišić, D.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Oplemenjivanje bilja (modul ima status mirovanja) (173816)
Kozumplik, V.
30
(18+6+6)
1.
6.00 Pomotehnika i kvaliteta ploda (173824)
Skendrović Babojelić, M.
R2 30
(18+8+4)
1.
6.00 Ponašanje potrošača i marketinška istraživanja na tržištu hrane (173825)
Kovačić, D.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Populacijska i kvantitativna genetika u oplemenjivanju bilja (173826)
Šarčević, H.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Populacijska i kvantitativna genetika u životinja (173827)
Čurik, I.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Primjena suvremene tehnike u uzgoju i berbi voća i grožđa (173836)
Sito, S.
30
(18+6+6)
1.
6.00 Primjenjivost obnovljivih izvora energije u poljoprivredi (173838)
Voća, N.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Priroda i svojstva tla (173839)
Husnjak, S.
R1 30
(18+6+6)
1.
6.00 Proizvodni procesi u posliježetvenoj tehnologiji (173841)
Krička, T.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Tehnološki čimbenici proizvodnje ljekovitog bilja (173847)
Žutić, I.
30
(15+5+10)
1.
6.00 Teorija krajobraza i krajobraznog planiranja (173848)
Butula, S.
R1 30
(5+0+25)
1.
6.00 Teorija troškova (173849)
Šakić Bobić, B.
R1 30
(11+9+10)
1.
6.00 Teorijske osnove krajobrazne arhitekture (173851)
Rechner Dika, I.
30
(10+0+20)
1.
6.00 Tržište poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (201013)
Mesić, Ž.
R2 30
(14+4+12)
1.
6.00 Uloga ishrane bilja u očuvanju okoliša (173857)
Čoga, L.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Uzgoj povrća kao funkcionalne hrane (173858)
Toth, N.
30
(15+10+5)
1.
6.00 Zadrugarstvo i strategija okrupnjavanja ekonomske struke (173860)
Mikuš, O.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Zemlja u antropocenu (201052)
Krklec, K.
R1 30
(22+2+6)
1.
6.00 Znanstveno-istraživački rad u peradarstvu (173863)
Janječić, Z.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Određivanje biološki aktivnih komponenti u poljoprivrednim proizvodima (173813)
Voća, S.
30
(20+5+5)
1.
6.00 Metode procjene ekološke kakvoće u sustavu integrirane zaštite bilja (173801)
Barić, B.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode istraživanja u sjemenarstvu i rasadničarstvu (173800)
Carović-Stanko, K.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode istraživanja u akvakulturi (173792)
Matulić, D.
R2 30
(10+10+10)
1.
6.00 Metode analize rizika u poljoprivredi (173786)
Njavro, M.
30
(15+8+7)
1.
6.00 Maslina i maslinova ulja (194742)
Benčić, Đ.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Marketing u agrobiznisu (173780)
Cerjak, M.
30
(12+8+10)
1.
6.00 Linearni i bilinearni modeli u analizi interakcije (201091)
Gunjača, J.
R1 30
(6+6+18)
1.
6.00 Kvantitativne metode za ekonomske analize (173777)
Kolarec, B.
30
(18+10+2)
1.
6.00 Istraživanja arome vina i jakih alkoholnih pića (201041)
Mihaljević Žulj, M.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Instrumenti agrarne i ruralne politike (173772)
Franić, R.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Gospodarenje tlom i vodom za održivu poljoprivredu (173771)
Romić, M.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Ekonomika resursa u poljoprivredi (194795)
Hadelan, L.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Ekonomika agrokompleksa (173315)
Grgić, I.
30
(6+8+16)
1.
6.00 Bioraznolikost: očuvanje i održivo korištenje (173301)
Britvec, M.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Suvremeni transportni sustavi i robni tijekovi u poljoprivredi (173846)
Pliestić, S.
R1 30
(20+5+5)
1.
6.00 Primjena ishrane bilja u hortikulturi i krajobraznoj arhitekturi (173835)
Herak Ćustić, M.
R2 30
(20+4+6)
1.
6.00 Primijenjena mikrobiologija u poljoprivredi (173830)
Sikora, S.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Povećanje boniteta lovišta uzgojem krmnih kultura (173829)
Maćešić, D.
R1 30
(10+10+10)
1.
6.00 Spektroskopske i analitičke metode u istraživanju agroeskosustava (173843)
Zgorelec, Ž.
R3 30
(14+12+4)
1.
6.00 Komunikacijski sustavi (173775)
Blašković, L.
30
(15+15+0)
1.
6.00 Tretmani voća poslije berbe (173853)
Jemrić, T.
30
(16+4+10)
1.
6.00 Metodologija istraživanja ruralnih zajednica (173807)
Žutinić, Đ.
30
(10+10+10)
1.
6.00 Poljoprivreda i okoliš (173818)
Mesić, M.
R1 30
(10+10+10)
1.

2 semester, 1 year

3 semester, 2 year

4 semester, 2 year

5 semester, 3 year

6 semester, 3 year