Study programme INTER-EnAgro

Proizvodnja i prerada mesa (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mesa
(mag.ing.agr)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 33.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Uzgoj goveda i sustavi proizvodnje goveđeg mesa (144546)
Ivanković, A.
R1 60
(36+16+8)
1.
3.00 Uzgoj koza i sustavi proizvodnje kozjeg mesa (144548)
Mioč, B.
R1 30
(22+4+4)
1.
6.00 Osnove rasta domaćih životinja (157473)
Mioč, B.
R1 60
(44+8+8)
1.
6.00 Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa peradi i jaja (144549)
Janječić, Z.
60
(40+6+14)
1.
6.00 Uzgoj ovaca i sustavi proizvodnje ovčjeg mesa (157474)
Mioč, B.
R1 60
(46+8+6)
1.
3.00 Biologija probave i metabolizam (26590)
Salajpal, K.
R1 30
(28+2+0)
1.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 29.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Uzgoj svinja i sustavi proizvodnje svinjskog mesa (26771)
Luković, Z.
R1 60
(32+24+4)
2.
6.00 Objekti i oprema u tehnologiji mesa (26329)
Kos, I.
R1 60
(38+18+4)
2.
6.00 Ocjena i kakvoća trupova i mesa (144551)
Karolyi, D.
R1 60
(42+16+2)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14498
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ponašanje i dobrobit životinja za proizvodnju mesa (144557)
Luković, Z.
R1 60
(48+0+12)
2.
3.00 Fiziologija stresa i adaptacija (87434)
Salajpal, K.
R1 30
(24+0+6)
2.
3.00 Zaštićene oznake kvalitete mesa i mesnih proizvoda (169300)
Vnučec, I.
R1 30
(18+4+8)
2.
3.00 Alternativni uzgoji peradi (169415)
Bedeković, D.
R1 30
(20+6+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fermentirani mesni proizvodi (26193)
Kos, I.
R1 60
(38+18+4)
3.
3.00 Toplinski obrađeni mesni proizvodi (144550)
Karolyi, D.
R1 30
(22+4+4)
3.
3.00 Stručna praksa-Proizvodnja i prerada mesa (144555)
Luković, Z.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Proizvodnja i prerada mesa (144556)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14499
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Hranidba preživača (144503)
Grbeša, D.
R1 60
(38+18+4)
3.
3.00 Genetika mesa (87436)
Karolyi, D.
R1 30
(18+6+6)
3.
6.00 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Molekularna genetika u animalnoj proizvodnji (144552)
Ramljak, J.
R1 60
(32+24+4)
3.
6.00 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara (144553)
Ramljak, J.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (98398)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva (157811)
Bedeković, D.
R1 60
(40+8+12)
3.
ECTS  Elective course: Group 14521
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Projektni menadžment i projekti u agrobiznisu (87428)
Šakić Bobić, B.
R1 60
(30+20+10)
3.
3.00 Info sustavi u poljoprivredi (144070)
Grbavac, V.
R1 30
(15+0+15)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Proizvodnja i prerada mesa (169301)
Luković, Z.
280
(0+0+0)
4.