Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Proizvodnja i prerada mesa (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija Proizvodnja i prerada mesa je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje teoretskih i praktičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, potrebnih za rad na različitim poslovima u području stočarstva i proizvodnje i prerade mesa. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u istraživanjima održive i okolišu prihvatljive stočarske proizvodnje te proizvodnje i prerade mesa kao jednog od najvažnijeg proizvoda animalnog podrijetla, a koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Također, studente želimo osposobiti za vođenje raznovrsnih poslova u području stočarstva unutar odjela velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, kao što su: Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Hrvatska poljoprivredna agencija i ostale državne agencije, a u gospodarskom sektoru kod proizvođača (farme) i prerađivača mesa (mesna industrija). Osim toga, cilj je studente osposobiti za samozapošljavanje u vlastitim proizvodnim jedinicama koje će uspješno konkurirati na tržištu u proizvodnji stoke ili u proizvodnji proizvoda od mesa.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mesa
(mag.ing.agr)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 33.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Uzgoj goveda i sustavi proizvodnje goveđeg mesa (144546)
Ivanković, A.
R1 60
(36+16+8)
1.
3.00 Uzgoj koza i sustavi proizvodnje kozjeg mesa (144548)
Mioč, B.
R1 30
(22+4+4)
1.
6.00 Osnove rasta domaćih životinja (157473)
Mioč, B.
R1 60
(44+8+8)
1.
6.00 Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa peradi i jaja (144549)
Janječić, Z.
60
(40+6+14)
1.
6.00 Uzgoj ovaca i sustavi proizvodnje ovčjeg mesa (157474)
Mioč, B.
R1 60
(46+8+6)
1.
3.00 Biologija probave i metabolizam (26590)
Salajpal, K.
R1 30
(28+2+0)
1.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 20.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Uzgoj svinja i sustavi proizvodnje svinjskog mesa (26771)
Luković, Z.
R1 60
(32+24+4)
2.
6.00 Ocjena i kakvoća trupova i mesa (144551)
Karolyi, D.
R1 60
(42+16+2)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Objekti i oprema u tehnologiji mesa (197943)
Kaić, A.
R1 60
(45+5+10)
2.
ECTS  Elective course: Group 14498 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ponašanje i dobrobit životinja za proizvodnju mesa (144557)
Luković, Z.
R1 60
(48+0+12)
2.
3.00 Fiziologija stresa i adaptacija (87434)
Salajpal, K.
R1 30
(24+0+6)
2.
3.00 Zaštićene oznake kvalitete mesa i mesnih proizvoda (169300)
Vnučec, I.
R1 30
(18+4+8)
2.
3.00 Alternativni uzgoji peradi (169415)
Bedeković, D.
R1 30
(20+6+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 15.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Toplinski obrađeni mesni proizvodi (144550)
Karolyi, D.
R1 30
(22+4+4)
3.
3.00 Stručni projekt-Proizvodnja i prerada mesa (144556)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Proizvodnja i prerada mesa (144555)
90
(0+0+0)
3.
6.00 Fermentirani mesni proizvodi (197950)
Kos, I.
R1 60
(38+18+4)
3.
ECTS  Elective course: Group 14499 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Hranidba preživača (144503)
Grbeša, D.
R1 60
(38+18+4)
3.
3.00 Genetika mesa (87436)
Karolyi, D.
R1 30
(18+6+6)
3.
6.00 Upravljanje reprodukcijom domaćih životinja (144449)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara (144553)
Ramljak, J.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (98398)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
3.
6.00 Molekularna genetika u animalnoj proizvodnji (144552)
Ramljak, J.
R1 60
(32+24+4)
3.
6.00 Uzgoj i korištenje vodne peradi i nojeva (185568)
Bedeković, D.
R1 60
(40+8+12)
3.
3.00 Senzorska analiza mesa i mesnih proizvoda (197953)
Kos, I.
R1 45
(23+13+9)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Proizvodnja i prerada mesa (169301)
0
(0+0+0)
4.