Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Proizvodnja i prerada mlijeka (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj diplomskog studija Proizvodnja i prerada mlijeka je nastavnim procesom i nastavnim sadržajem omogućiti studentima stjecanje kompetencija potrebnih za rad na različitim poslovima u području mljekarstva. Nakon uspješno završenog studija kompetencije studenata definirane specifičnim ciljem ogledaju se kroz slijedeće sposobnosti: prepoznavanja problema i predlaganja društveno i etički odgovornih rješenja u područjima koja uključuju sustav proizvodnje mlijeka, tehnologiju prerade mlijeka, sustav osiguranja kvalitete proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, primijene stečenih znanja i vještina u novim ili nepoznatim situacijama u širem području mljekarske struke, stjecanja novih znanstvenih spoznaja i prilagodbe stečenih znanja i vještina za stvaranje novih ideja potrebnih za ravnopravno sudjelovanje u timskom radu u procesima razvoja novih tehnologija i proizvoda, korištenja stečenih znanja i vještine za rad na poslovima rukovođenja u proizvodnom pogonu ili kontrolnim laboratorijima ili tijelima državnog sustava kontrole hrane, planiranja, organiziranja i vođenja proizvodnje mlijeka na farmi i u industrijskim uvjetima tehnologije proizvodnje konzumnog mlijeka, fermentiranih mlijeka, vrhnja, maslaca i sira, integracije pojedinih segmenata proizvodnje i prerade mlijeka u jedinstvenu gospodarski opravdanu cjelinu. Također, specifični cilj osigurava završenim studentima razinu znanja i vještina iz područja mljekarstva nužnih za: samozapošljavanje, poslove stručnog suradnika u poljoprivrednim savjetodavnim službama, istraživačkim ustanovama, tijelima državne poljoprivredne uprave i cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak školovanja na trećoj razini studija.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mlijeka
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Biologija laktacije (144558)
Salajpal, K.
R1 30
(25+5+0)
1.
6.00 Hranidba preživača (144503)
Grbeša, D.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija i fizika mlijeka (169504)
Antunac, N.
R1 60
(30+26+4)
1.
6.00 Mljekarska mikrobiologija (144559)
Samaržija, D.
R1 60
(30+20+10)
1.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 26.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Sirarstvo (169506)
Kalit, S.
R2 60
(36+16+8)
2.
6.00 Biokemija i tehnologija zrenja sireva (169505)
Kalit, S.
R2 60
(40+16+4)
2.
6.00 Proizvodnja ovčjeg i kozjeg mlijeka (144512)
Prpić, Z.
R1 60
(40+14+6)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Proizvodnja kravljeg mlijeka (144560)
Ivanković, A.
R1 60
(47+5+8)
2.
ECTS  Elective course: Group 14500 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
2.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R3 60
(32+18+10)
2.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Tehnika proizvodnje hrane za životinje (144506)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
2.
6.00 Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)
Grgić, Z.
R1 60
(30+16+14)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fermentirana mlijeka (169507)
Samaržija, D.
R1 60
(32+18+10)
3.
3.00 Stručni projekt-Proizvodnja i prerada mlijeka (144566)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Proizvodnja i prerada mlijeka (144565)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14501
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa (26742)
Salajpal, K.
R1 60
(38+22+0)
3.
6.00 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (98398)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda (185570)
Antunac, N.
R1 60
(22+26+12)
3.
6.00 Genotipovi i selekcija u proizvodnji mlijeka (169508)
Kelava Ugarković, N.
R1 60
(32+20+8)
3.
6.00 Tehnologija proizvodnje vrhnja, maslaca i mliječnih deserata (185571)
Dolenčić Špehar, I.
R1 60
(42+8+10)
3.
6.00 Tehnologija proizvodnje sladoleda (185572)
Tudor Kalit, M.
R3 60
(38+18+4)
3.
ECTS  Elective course: Group 14503 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije (132885)
Žutinić, Đ.
R1 60
(28+12+20)
3.
6.00 Ruralni turizam (116651)
Cerjak, M.
R2 60
(28+12+20)
3.
6.00 Laboratorijska tehnologija (169202)
Mikulec, N.
R1 60
(28+28+4)
3.
6.00 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara (144553)
Ramljak, J.
R1 60
(40+14+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Proizvodnja i prerada mlijeka (169304)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14502 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.