Study programme

Biologija i ekologija divljači (144093)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 28
Laboratory exercises 8
Seminar 12
Field exercises 12
Lecturer
Assoc. Prof. Nikica Šprem, PhD
Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
Assist. Prof. Toni Safner, PhD
Associate teacher for exercises
Assoc. Prof. Nikica Šprem, PhD
Krešimir Kavčić, mag. ing. agr.
Associate teacher for seminars
Assoc. Prof. Nikica Šprem, PhD
Krešimir Kavčić, mag. ing. agr.
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Assoc. Prof. Nikica Šprem, PhD
Assoc. Prof. Nikica Šprem, PhD

Course description

Sistematika divljači, posebna biološka svojstva divljači. Definicija i pojam ekologije divljači. Divljač kao dio ekološkog sustava, odnosno, terestričke i akvatičke ekologije. Odnos divljači spram izravnih i neizravnih ekoloških čimbenika. Ekološka svojstva i životna područja kopnenih ekoloških sustava. Glavni poremećaji u ekološkim sustavima uzrokovani antropogenim utjecajem. Zaštita raznolikosti divljači, biljaka i krajolika kao sigurnost očuvanja ekološke ravnoteže.

Type of course

General competences

Omogućiti studentima proširenje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o biologiji i ekologiji divljači. Formirati lovnog gospodarstvenika s naglašenom ekološkom etikom, odnosno ekologa i zaštitara prirode.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se na pokušalištu Ban Josip Jelačić u grupama od maksimalno 10 studenata.
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području lovstva Kolokviji, Pismeni
analizirati konkretne probleme ove domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz lovstva i zaštite prirode Kolokviji, Pismeni
koristiti dostignuta znanja za ispravno lovno gospodarenje Kolokviji, Pismeni
postaviti istraživanje iz ovog područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Seminar Pismeni
provesti biološki dio istraživanja za potrebe izrade lovno-gospodarske osnove Seminar, Usmeni
koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Seminar Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave, terenske nastave, praktikuma i seminara, upute za korištenje nastavnih materijale za zasebne cjeline, provođenje pisanih i usmenih ispita, konzultacije.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima i terenskim vježbama, te izrada seminara. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja, terenskih vježbi i prezentacija seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 60 60
I Kolokvij 25 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 35 2
Seminar 10 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Usmeni ispit 65 <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 55 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod u ekologiju
 2. Bioekologija i zooekologija
 3. Sistematika
 4. Organski sustavi I
 5. Organski sustavi II
 6. Biologija krupne lovne divljači
 7. Biologija sitne lovne divljači
 8. Uzgoj dlakave divljači
 9. Terenske vježbe
 10. Terenske vježbe
 11. Terenske vježbe
 12. Vježbe u praktikumu
 13. Seminar I
 14. Seminar II
 15. Seminar III

Obligatory literature

 1. Mustapić, Z. i sur. (2004). Lovstvo. Zagreb: Lovački savez Hrvatske.
 2. Janicki, Z. (2007). Zoologija divljači. Zagreb: Sveučilištu Zagrebu,Veterinarski fakultet.

Recommended literature

 1. Smith, E. L. (1995). Elements of Ecology. New York: Harper and Row.
 2. Andrašić, D. (1984). Zoologija divljači i lovna tehnologija. Zagreb: Liber.

Similar course at related universities

 • Prirodoslovlje divljači, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet