Study programme

Ihtiologija (26629)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 28
Laboratory exercises 8
Practicum 4
Seminar 12
Field exercises 8
Grading
Sufficient (2) 60%
Good (3) 71%
Very good (4) 81%
Excellent (5) 91%

Course coordinator

Prof. Marina Piria, PhD
Prof. Marina Piria, PhD

Course description

Značenje i razvoj proučavanja riba. Evolucija riba. Morfologija, anatomija i fiziologija riba. Razmnožavanje riba. Embrionalni i postembrionalni razvoj. Ihtiogenetika. Klasifikacija riba. Biologija i ekologija riba. Patologija riba i drugih vodenih organizama. Procjena ribljeg stoka (sastav ihtiocenoze, struktura populacije, abundanca, CPUE, dužinsko-maseni odnosi, kondiciono stanje, dob, smrtnost, ihtioprodukcija). Ribarsko gospodarenje. Uzorkovanje riba. Rad s akvarijima. Upotreba ključa za determinaciju riba. Sekcija riba. Postupci pri induciranom mrijestu riba.

Type of course

General competences

Student stječe znanja o biologiji, ekologiji i taksonomiji riba, te o ihtiološkim metodama za samostalan i timski rad u ihtiologiji i ribarstvu.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari
 • Terenske vježbe
 • Vježbe u praktikumu

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području slatkovodnog i morskog gospodarskog i rekreacijskog ribolova, te akvakulture te ih prezentirati u medijima i publicistici Usmeni ispit
Izračunati procjenu ribljeg stoka, te parametre rasta riba, radi optimalnog gospodarenja u otvorenim slatkim vodama i moru, koristeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu, posebno programe iz ihtiologije Usmeni ispit
Koristiti dostignuta znanja iz anatomije, fiziologije, embriologije, genetike, sistematike i ekologije riba u stjecanju novih spoznaja za ispravno ribarsko gospodarenje i akvaristiku Usmeni ispit
Postaviti istraživanje u području ihtiologije, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Vježbe
Prezentirati rezultate ihtioloških istraživanja, te na temelju njih predložiti optimalno gospodarenje Seminar
Identificirati riblje vrste na temelju ključa za determinaciju i druge relevantne literature Kolokvij
Samostalno organizirati i voditi poslove iz ihtiologije u državnim i javnim institucijama, te provesti ihtiološki dio u izradi ribolovno-gospodarske osnove Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Students' obligations

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. Međuispit: Usmeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
2. Međuispit: Usmeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
3. Međuispit: Usmeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
4. Međuispit: Usmeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
5. Međuispit: Usmeni 16% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Završni usmeni ispit Javno izlaganje seminara uz odgovaranje na postavljena pitanja. Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra. Rokovi utvrđeni na početku svakog semestra.

Weekly class schedule

 1. Značenje ihtiologije i evolucija riba
 2. Glavne morfološke osobine riba. Anatomija funkcionalnih sustava.
 3. Osnove fiziologije, embriologije i razvoja riba.
 4. Temeljni pojmovi iz genetike riba. Principi klasifikacije riba. Najvažnije bolesti riba.
 5. Ekologija i biologija važnijih vrsta riba.
 6. Metode pribavljanja uzorka riba.
 7. Metode procjene ribljeg stoka. Ribarsko gospodarenje.
 8. Vježbe uzorkovanja riba i početne obrade na terenu.
 9. Vježbe uzorkovanja riba i početne obrade na terenu.
 10. Uporaba ključa za determinaciju. Sekcija riba.
 11. Obrada materijala skupljenog na terenu.
 12. Rad s ribljim preparatima.
 13. Izrada seminara.
 14. Izrada seminara.
 15. Prezentacija seminara.

Obligatory literature

 1. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995). Ribarstvo. Zagreb: Globus.
 2. Treer, T. (2012). Ihtiologija II: skripta. Zagreb: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu .
 3. Vuković, T., Ivanović, B. (1971). Slatkovodne ribe Jugoslavije. Sarajevo: Zemaljski muzej BIH
 4. Jardas, I.(1996). Jadranska ihtiofauna. Zagreb: Školska knjiga.

Recommended literature

 1. Moyle, P. B., Cech,J. J. (2004). Fishes: an introduction to ichthyology. Upper Saddle River: Prentice Hall.
 2. Kottelat, M., Freyhof, J. (2007). Handbook of European Freshwater Fishes. Cornol: Kottelat, Berlin: Freyhof.
 3. Simonović, P. (2010). Uvod u ihtiologiju. Beograd: Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 4. Mrakovčić, M., Brigić, A., Buj, I., Ćaleta, M., Mustafić, P., Zanella, D. (2006). Crvena knjiga slatkovodnih riba Hrvatske. Zagreb: Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode.
 5. Jardas,I., Pallaoro, A., Vrgoč, N., Jukić-Peladić, S., Dadić, V. (2008). Crvena knjiga morskih riba Hrvatske. Zagreb: Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode.
 6. Dulčić, J., Dragičević, B. (2012). Nove ribe Jadranskog i Sredozemnog mora. Split: IOR, Zagreb: Državni zavod za zaštitu prirode.
 7. Ricker, W. E. ed., (1971). Methods for Assesment of Fish Production in Fresh Waters. Oxford: Blackwell.
 8. Sparre, P., Venema, S. C. (1992). Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1: manual. : FAO, Fish Tech. Pap., 306/1. Fome: FAO

Similar course at related universities

 • Ichthyology, Humboldt State University, Berlin, Germany
 • Introduction to Fish Biology, The Arctic University of Norway, Fishery College
 • Ichthyology, University of Kansas, USA
 • Fish Biology, Mendel University in Brno, Czech Republic