Study programme

Bolesti ukrasnog bilja (116672)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 30
Practicum 6
Seminar 12
Field exercises 12
Lecturer
Assoc. Prof. Darko Vončina, PhD
Associate teacher for exercises
Katarina Martinko, mag. ing. agr.
Assist. Prof. Joško Kaliterna, PhD
Associate teacher for seminars
Assist. Prof. Joško Kaliterna, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-69%
Good (3) 70-79%
Very good (4) 80-89%
Excellent (5) 90-100%
Conditions for obtaining signature
Redovno pohađanje nastave

Course coordinator

Assist. Prof. Joško Kaliterna, PhD
Assist. Prof. Joško Kaliterna, PhD

Course description

U predavanjima se studente upoznaje s pojavom, simptomima i suzbijanjem biljnih bolesti na ukrasnim biljnim vrstama (rezano cvijeće, ukrasno drveće i grmlje, sobno i vrtno cvijeće i travnjaci). Obradit će se abiotske ili fiziopatske bolesti (fitotoksične reakcije biljaka, bolesti uslijed nedostatka hranjiva, stresne reakcije biljaka i dr.) te najvažnije gljivične bolesti ili mikoze (pepelnice, hrđe i dr.), pseudomikoze (plamenjače i dr.), bakterioze (paleži, tumori i dr.), fitoplazmoze, viroze i viroidoze. Navedene bolesti bit će prikazane za naše najčešće ukrasne vrste kao što su: ruže, gerberi, perunike, gladiole, krizanteme, pelargonije, trave, drvenaste vrste – lipa, javor, hrast, platana, breza, magnolija i dr., te različite sobne i vrtne biljke. U sklopu vježbi u praktikumu studenti će se upoznati s prepoznavanjem glavnih uzročnika biljnih bolesti, a u sklopu terenskih vježbi predviđen je obilazak proizvodnih nasada cvijeća, botaničkih vrtova i parkova radi prepoznavanja simptoma bolesti in vivo

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (elective course, 3 semester, 2 year)

General competences

Predmet osposobljava studente za prepoznavanja simptoma najvažnijih bolesti ukrasnog bilja te za provođenje odgovarajućih mjera njihovog suzbijanja u proizvodnim nasadima, parkovima, urbanim sredinama, interijerima i okućnicama.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  stjecanje vještina za samostalni rad i prezentiranje izabranih tema seminara
 • Terenske vježbe
  rad u grupama do 10 studenata
 • Vježbe u praktikumu
  rad u grupama do 10 studenata

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati najvažnije bolesti rezanog cvijeća te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti drveća i grmlja te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti sobnog i vrtnog bilja te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja
Prepoznati najvažnije bolesti travnjaka te odrediti prihvatljive mjere njihovog suzbijanja

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit - predavanja 65 % do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Seminar 35 % do 59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 90 3
Ukupno 100 % do 59 % 60-69 % 70-79 % 80-89 % 90-100 % do 59% - nedovoljan 1 60-69 % - dovoljan 2 70-79 % - dobar 3 80-89 % - vrlodobar 4 90-100 % - izvrstan 5 60 180 6

Weekly class schedule

 1. P - Uvod u modul. Silabus modula. Važnost biljnih bolesti u uzgoju ukrasnih vrsta.
 2. P - Simptomatologija bolesti na ukrasnom bilju i mjere kontrole i suzbijanja biljnih bolesti
 3. P - Mikoze i pseudomikoze rezanog cvijeća
 4. P - Mikoze i pseudomikoze ukrasnog drveća i grmlja
 5. P - Mikoze i pseudomikoze sobnog i vrtnog cvijeća i travnjaka I - međuispit (kolokvij 1)
 6. P - Abiotske ili fiziopatske bolesti ukrasnog bilja
 7. P - Viroze i fitoplazmoze ukrasnog bilja
 8. P - Bakterioze ukrasnog bilja I - međuispit (kolokvij 2)
 9. PK - Vježbe u praktikumu – prepoznavanje uzročnika bolesti na ukrasnom bilju
 10. T - Terenske vježbe, obilazak proizvodnih nasada ukrasnog bilja
 11. T - Terenske vježbe, obilazak botaničkih vrtova
 12. T - Terenske vježbe, obilazak parkova
 13. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije
 14. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije
 15. S - Obrada pojedinih tema iz područja predmeta po izboru studenata i pod vodstvom nastavnika u vidu pisanog seminara i PP prezentacije I - završni ispit (pismeni)

Obligatory literature

 1. PowerPoint prezentacije predavanja (dostupno putem Merlin sustava)
 2. Jurković, D., Ćosić, J, Vrandečić, K. (2010). Bolesti cvijeća i ukrasnog bilja. Osijek: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku.

Recommended literature

 1. Gleason, M. L., Daughtrey.M. L., Chase. A. R., Moorman. G. W., Mueller, D. S. (2009). Diseases problems of herbaceous perennials. St. Paul: APS Press.
 2. Ponti, I., Marchetti. L., Laffi, F. (1995). Aversita delle piante ornamentali. Shede fitopatologiche. Verona: Edicioni lnformatore Agrario.
 3. Badilali, G., Marchetti, L., Zechini, A. (1993). Le principali avversita delle piante floreali ed ornamentali. Bologna: Edagricole.
 4. Daughtrey, M. L., Wick, R. L., Peterson, J. L.(1995). Compendium of flowering potted plant diseases. St. Paul: APS Press.
 5. Chase, A. R. (1987). Compendium of ornamental foliage plant disease. St. Paul: APS Press.

Similar course at related universities

 • Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Osijeku.
 • Bolesti povrća i cvijeća. Poljoprivredni fakultet, Sveučilište u Osijeku.
 • Zaštita urbanog zelenila. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Bolesti i štetočine hortikulturnih biljaka. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu. Srbija.
 • Zaštita horikulturnog bilja. Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Srbija.