Study programme INTER-EnAgro

Ukrasno bilje (120.00 ECTS)

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture
(mag. ing. agr.)

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (144492)
Prebeg, T.
R1 60
(46+8+6)
1.
6.00 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (157403)
Prebeg, T.
R1 60
(44+8+8)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 14.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Cvjećarstvo 2 (144493)
Han Dovedan, I.
R1 60
(20+14+26)
2.
6.00 Parkovna dendrologija 2 (144030)
Židovec, V.
R2 60
(15+25+20)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14485
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)
Židovec, V.
R2 60
(30+16+14)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
ECTS  Elective course: Group 14486
    => Required number of ECTS credits: at least 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Ukrasno bilje (144499)
Židovec, V.
90
(0+0+90)
3.
3.00 Stručni projekt-Ukrasno bilje (144500)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14487
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Uređenje interijera biljem (144497)
Židovec, V.
R2 30
(10+12+8)
3.
3.00 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)
Benko, B.
R1 30
(14+14+2)
3.
3.00 Uvod u hortikulturnu terapiju (133172)
Poje, M.
R1 30
(10+14+6)
3.
ECTS  Elective course: Group 14488
    => Required number of ECTS credits: at least 24.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Bolesti ukrasnog bilja (116672)
Miličević, T.
R1 60
(30+18+12)
3.
3.00 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu (144496)
Voća, S.
R1 30
(14+12+4)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Komunikacijski sustavi (144463)
Grbavac, V.
R1 60
(30+15+15)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)
Grdiša, M.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Proizvodnja jagodastog voća (144464)
Duralija, B.
R1 60
(20+28+12)
3.
6.00 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465)
Dujmović Purgar, D.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Samoniklo voće (144488)
Duralija, B.
R1 60
(28+24+8)
3.
6.00 Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
3.
3.00 Ukrasne voćne vrste (144495)
Skendrović Babojelić, M.
R2 30
(22+4+4)
3.
6.00 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu (169291)
Vokurka, A.
R1 60
(36+12+12)
3.
6.00 Molekularno oplemenjivanje bilja (134058)
Pejić, I.
R3 60
(34+16+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Bagić, G.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: at least 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Ukrasno bilje (169292)
Židovec, V.
300
(0+0+300)
4.
ECTS  Elective course: Group 14489
    => Required number of ECTS credits: at least 0.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Populacijska genetika u oplemenjivanju bilja (144319)
Šarčević, H.
R1 30
(20+10+0)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
4.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
4.