Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Ukrasno bilje (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Kroz suvremeni nastavni proces omogućit će se studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području proizvodnje, podizanja, njege i održavanja ukrasnog bilja. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u istraživanjima znanstvenih osnova botanike, fiziologije bilja, ishrane bilja, genetike, oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadničarstva, zaštite bilja, međuodonsa čovjek – biljka, biljka – okoliš, koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Također, želimo ih osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova proizvodnje, podizanja, održavanja i njege javnih i privatnih zelenih površina unutar velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, komunalnih poduzeća, a u gospodarskom sektoru kod proizvođača i distributera sjemena i sadnog materijala ukrasnog bilja, gospodarskim subjektima koji se bave proizvodnjom biljnih vrsta za različite namjene te u savjetodavnim i distributivnim centrima i konzalting tvrtkama.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (157403)
Prebeg, T.
R1 60
(44+8+8)
1.
6.00 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (144492)
Prebeg, T.
R1 60
(46+8+6)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 14.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Cvjećarstvo 2 (144493)
Han Dovedan, I.
R1 60
(20+14+26)
2.
6.00 Parkovna dendrologija 2 (144030)
Židovec, V.
R2 60
(15+25+20)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14485
    => Required number of ECTS credits: at least 12.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)
Židovec, V.
R2 60
(30+16+14)
2.
ECTS  Elective course: Group 14486 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručni projekt-Ukrasno bilje (144500)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Ukrasno bilje (144499)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14487
    => Required number of ECTS credits: at least 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)
Benko, B.
R1 30
(14+14+2)
3.
3.00 Uređenje interijera biljem (144497)
Židovec, V.
R2 30
(10+12+8)
3.
3.00 Uvod u hortikulturnu terapiju (133172)
Poje, M.
R1 30
(10+14+6)
3.
ECTS  Elective course: Group 14488 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Proizvodnja jagodastog voća (144464)
Duralija, B.
R1 60
(20+28+12)
3.
3.00 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu (144496)
Voća, S.
R1 30
(14+12+4)
3.
6.00 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu (169291)
Vokurka, A.
R1 60
(36+12+12)
3.
6.00 Samoniklo voće (144488)
Duralija, B.
R1 60
(28+24+8)
3.
3.00 Ukrasne voćne vrste (144495)
Skendrović Babojelić, M.
R2 30
(22+4+4)
3.
6.00 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465)
Dujmović Purgar, D.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)
Grdiša, M.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Bolesti ukrasnog bilja (116672)
Kaliterna, J.
R1 60
(30+18+12)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Ukrasno bilje (169292)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14489 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.