Study programme

Tehnologija vina (144471)

ECTS 3.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 30
Lectures 20
Field exercises 10
Lecturer
Prof. Ana Jeromel, PhD
Assist. Prof. Ana Marija Jagatić Korenika, PhD
Assist. Prof. Marin Mihaljević Žulj, PhD
Associate teacher for exercises
Assist. Prof. Ana Marija Jagatić Korenika, PhD
Assist. Prof. Marin Mihaljević Žulj, PhD
Grading
Sufficient (2) 61-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Ana Jeromel, PhD
Prof. Ana Jeromel, PhD

Course description

Program modula Tehnologija vina omogućuje studentima nadogradnju i proširivanje temeljnih znanja o pojedinim tehnološkim procesima vinarske proizvodnje i njihovom utjecaju na kakvoću vina. Kroz program modula Tehnologija vina studenti usvajaju znanja o prikladnosti pojedinog tehnološkog procesa proizvodnje s obzirom na specifičnosti kultivara i proizvodne godine te ulozi pojedinog tehnološkog procesa u promjenama fizikalno-kemijskog sastava mošta i vina. Kroz auditorne i terenske vježbe studenti stječu praktična znanja vezana uz procese filtracije i dorade te korištenje enološke opreme u vinarskoj proizvodnji.
Provjeravanje ishoda učenja

Type of course

General competences

Predmet osposobljava za razumijevanje različitih tehnoloških procesa primjenjivih u vinarskoj proizvodnji te omogućava rješavanje problema donošenjem samostalnih zaključaka temeljenih na stečenim teorijskim i praktičnim znanjima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  obuhvaćaju vježbe(u podrumu) vezane uz postupak dorade i stabilizacije vina

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Isplanirati i analizirati cijelokupan tehnološki proces proizvodnje zavisno od kultivara i tipa vina koji se želi proizvesti. Završni ispit
Identificirati razloge primjene enoloških sredstva dozvoljenih u procesu proizvodnje vina. Završni ispit
Preporučiti i objasniti tehnologiju proizvodnje za bijela, roze i crna vina, zavisno od uvjeta proizvodnje i specifičnosti proizvodne godine. Završni ispit
Odabrati i prezentirati prikladan tehnološki proces dorade vina, zavisno od njegovog kemijskog sastava i organoleptičnih svojstava. Završni ispit
Argumentirati mišljenje o prednostima/nedostacima primjene pojedinog tehnološkog procesa na kemijski sastav i organoleptična svojstva vina. Završni ispit
Demonstrirati rad pojedinih strojeva vezanih uz tehnologiju proizvodnje vina. Aktivno kroz vježbe te pasivno, teorijski, putem završnog ispita

Working methods

Teachers' obligations

Informirati studente o nastavnom planu predmeta, obvezama koje trebaju ispuniti, načinu oblikovanja ocjene i kriterijima ocjenjivanja. Redovito održavanje svih oblika nastave utvrđenih nastavnim planom. Održavanje konzultacija, pisanih testova znanja i završnih ispita. Priprema nastavnih i ispitnih materijala.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave (predavanja, vježbe) predviđene nastavnim planom. Aktivno sudjelovanje na vježbama na pokušalištu i terenu. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80% predavanja i 80% vježbi. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati i vježbama, gdje se od njih očekuje aktivan angažman, sudjelovanje u raspravi i rješavanju zadataka

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit 100% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 2
Pohađanje predavanja i vježbi 30 30 1
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Biološko otkiseljavanje vina P Maloalkoholna i malolaktična fermentacija
 2. Malolaktična fermentacija P Vrijeme inokulacije, uloga bakterije, promijene u kemijskom sastavu, utjecaj na aromu
 3. Primjena enzima u vinarstvu P Pektolitički, proteaze, B-glikozidaze, glukanaze
 4. Mogućnosti ekstrakcije i kvaliteta vina P Fizikalne, kemijske i biološki čimbenici ekstrakcije spojeva iz grožđa, mošta, vina
 5. Karbonska maceracija P Tehnologija proizvodnje u atmosferi zasićenoj CO2
 6. Maceracija grožđa P Hladna, klasična, produžena, termovinifikacija
 7. Tehnologija sur lie P Proizvodnja vina držanjem na talogu
 8. Tehnološke mogućnosti korekcije kemijskog sastava mošta i vina P Korekcija alkohola, pH, sadržaja šećera
 9. Inertni plinovi u vinarstvu P Uloga dušika, ugljičnog dioksida, argona
 10. Barrique u vinarstvu P Vrste barriquea, način paljenja, utjecaj na vino
 11. Kemijske i fizikalne metode provjere stabilnosti vina A Test na tartaratnu stabilnost (kalijeve i kalcijeve soli),bentotest, konduktometrija
 12. Nefelometrija A Određivanje stupnja bistroće
 13. Flotacija, Mikrooksidacija A Utjecaj na sastav mošta, načini primjene, aparati
 14. Filtracija vina T Primjena naplavne i pločaste filtracije
 15. Stablizacija vina T Pokazna vježba u podrumu

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije ( Merlin sustav e-učenja)

Recommended literature

 1. Radovanović, V. (1986). Tehnologija vina. Beograd: IRO „Građevinska knjiga“.
 2. R. Jackson, R. (2000). Wine science. Academic press.
 3. Riberau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. eds. (2006). Handbook of enology.
 4. Vol. 1: The Microbiology of Wine and Vinification. -2nd ed., J. Wiley & Sons.
 5. Riberau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Doneche, B., Lonvaud, A. eds. (2006). Handbook of enology.
 6. Vol. 2: Chemistry of Wine, Stabilization and Treatments. -2nd ed., Wiley & Sons.
 7. Margalit , Y. (2013).Concepts in wine technology. The wine appreciation guild Ltd.

Similar course at related universities

 • Tehnologija vina, Poljoprivredni fakultet u Osijeku