Study programme INTER-EnAgro Agribusiness and Rural Development Agricultural Engineering Amelioration Mechanization Agroecology Agroecology Microbial Biotechnology in Agriculture Animal Genetics and Breeding Animal Nutrition and Feed Science Fisheries and Game Management Horticulture Fruit Growing Ornamental Plants Vegetable Growing Viticulture and enology Landscape Architecture Organic Agriculture with Agrotourism Phytomedicine Plant Sciences Production and Procesing of Meat Production and Processing of Milk

Vinogradarstvo i vinarstvo (120.00 ECTS)

Objective of the Study programme

Cilj studijskog programa je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama i teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području vinogradarstva i vinarstva. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u istraživanjima znanstvenih osnova biologije i ekologije vinove loze, ampelografije, enokemije i mikrobiologije te tehnologije proizvodnje grožđa i vina koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima, kao i za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Također, studente se žele osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova u proizvodnji grožđa, vina, loznog sadnog materija, enoloških sredstava i opreme te u stručnim institucijama i tijelima državne i lokalne uprave, državnim agencijama, savjetodavnim i distributivnim centrima i konzalting tvrtkama.

Academic title

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture
(mag. ing. agr.)

Learning outcomes

1 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 30.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ampelografija (144472)
Maletić, E.
R1 60
(32+20+8)
1.
3.00 Biologija i ekologija vinove loze (26589)
Karoglan Kontić, J.
R2 30
(20+4+6)
1.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
3.00 Tehnologija vina (144471)
Jeromel, A.
R1 30
(20+10+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2 semester, 1 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 11.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Kemija mošta i vina (26250)
Jeromel, A.
R1 60
(40+20+0)
2.
3.00 Tehnologija proizvodnje grožđa (144473)
Kozina, B.
R1 30
(12+14+4)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Elective course: Group 14480
    => Required number of ECTS credits: 15.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Bolesti vinove loze (133165)
Vončina, D.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
6.00 Lozno rasadničarstvo (144475)
Maletić, E.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Maslinarstvo (144476)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
3.00 Proizvodnja stolnog grožđa (169440)
Karoglan, M.
R2 30
(15+14+1)
2.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
ECTS  Elective course: Group 14481 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.

3 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 6.00
@ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Stručna praksa-Vinogradarstvo i vinarstvo (144481)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Vinogradarstvo i vinarstvo (144482)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Elective course: Group 14482
    => Required number of ECTS credits: 18.00
@ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća (169442)
Mihaljević Žulj, M.
R1 30
(8+16+6)
3.
3.00 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina (169443)
Jeromel, A.
R1 30
(10+20+0)
3.
6.00 Vinogradarstvo i vina svijeta (144479)
Preiner, D.
R3 60
(36+12+12)
3.
3.00 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu (144480)
Preiner, D.
R2 30
(20+4+6)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Fiziologija dozrijevanja grožđa (185567)
Andabaka, Ž.
R2 30
(20+6+4)
3.
ECTS  Elective course: Group 14483 @ Teach.
hrs
Sem.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.

4 semester, 2 year

ECTS  Compulsory course
    => Required number of ECTS credits: 28.00
@ Teach.
hrs
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Vinogradarstvo i vinarstvo (169294)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Elective course: Group 14484 @ Teach.
hrs
Sem.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.