Study programme

Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)

ECTS 6.00
English language R1
E-learning R1
Teaching hours 60
Lectures 28
Laboratory exercises 26
Seminar 6
Lecturer
Prof. Nadica Dobričević, PhD
Associate teacher for exercises
Prof. Sandra Voća, PhD
Assist. Prof. Jana Šic Žlabur, PhD
Grading
Sufficient (2) 60-70%
Good (3) 71-80%
Very good (4) 81-90%
Excellent (5) 91-100%

Course coordinator

Prof. Nadica Dobričević, PhD
Prof. Nadica Dobričević, PhD

Course description

Definiranje nutritivnih vrijednosti voćnih vrsta našeg podneblja, citrus plodova te egzotičnih plodova svjetskog tržišta. Bioaktivne komponente u voću i povrću, njihov značaj u prehrani te utjecaj tehnoloških postupaka i mogućih interakcija na nutritivnu vrijednost prerađevina od voća i povrća. Voće se često koristi za proizvodnju destilata koji se koriste i kao konzervansi, te za arome koje imaju primjenu u drugim proizvodnjama. Povrće uzgojeno na otvorenom i zaštićenom prostoru na različitim supstratima razlikuje se u kvaliteti nutrijenata. Proizvodnja i kvaliteta bistrih, kašastih i matičnih voćnih sokova, te sokova od povrća kao što su mrkva, cikla, rajčica, rabarbara itd. Osnovni principi alkoholne fermentacije i proizvodnja kvalitetnih voćnih vina, te uz octenu fermentaciju proizvodnja i kvaliteta voćnih octova, njihov značaj za kvalitetu prehrane. Upoznavanje s parametrima kvalitete, zdravstvene ispravnosti, ISO standardima i HACCP sustavom kvalitete. Ambalaža, skladištenje i transport specifičnih prerađevina.

Type of course

 • Diplomski studij / Poljoprivredna tehnika / Mehanizacija (elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Povrćarstvo (elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (elective course, 2 semester, 1 year)

General competences

Predmet osposobljava za prepoznavanje i vrednovanje kvalitete svježeg voća i povrća u cilju daljnje finalizacije i plasmana, shodno zahtjevima tržišta.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o kvaliteti voća, povrća i prerađevina, mogućnostima ponude na tržištu, kao i nutritivno vrijedne komponente prehrane.

Types of instruction

 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se trinaest vježbi iz područja laboratorijskog definiranja parametara kvalitete voća, povrća i prerađevina. Laboratorijske vježbe se provode u grupama (grupe od 10-15 studenata).
 • Predavanja
  Tijekom nastave definirati najznačajnije parametre kakvoće voća, povrća i prerađevina i njihov utjecaj na prehranu ljudi. Uz potrebne količine nutrijenata važne su i kritične količine odnosno što se dešava u ljudskom organizmu kada je deficit ili suficit određenog nutrijenta.
 • Seminari
  Seminar-stjecanje vještina: grupe (2 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju izlaganje na zadanu temu iz kvalitete voća, povrća i prerađevina.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati kvalitetu voća i prerađevina na temelju nutritivnog sastava Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Iskazati najbolji način nutritivnih prednosti voća i povrća i njihovog kombiniranja u prehrani Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Povezati temeljna znanja o voću i povrću, proizvodnji sokova, vina, octa i destilata s njihovom važnošću u prehrani Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati kvalitetu postupka, opreme, strojeva i prerađevine sukladno važećim zakonskim regulativama Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit Seminarski rad
Isplanirati slijed aktivnosti u procesu finalizacije prerađevina od voća i povrća prema kvaliteti i zakonskim postupcima Radni zadaci tijekom nastave, Seminarski rad
Prezentirati rezultate pojedinih provedenih aktivnosti vezanih za kvalitetu voća, povrća i prerađevina Seminarski rad
Pripremiti i voditi proces od svježe sirovine do plasmana gotovog proizvoda Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u Merlin sustavu; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; predavanja i ocjenivanje studentskih kolokvija, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita. Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, obavijesti i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara. Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanja, laboratorijske vježbe, seminarski radovi prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave predavanja+vježbe 53 53 2,0
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 7 0,1
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 5% 6 20 0,65
Parcijalni ispit 1 (PI1) 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,25 20 0,65
Parcijalni ispit 2 (PI2) 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,25 20 0,65
Parcijalni ispit 3 (PI 3) 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,25 20 0,65
Parcijalni ispit 4 (PI 4) 20% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,25 20 0,65
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,65
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+PI3+PI4+UI/4) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuju skupine od 2 do 3 studenata (ovisno o veličini studentske grupe). Pisani rad se predaje asistentici na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 14. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Izlažu svi članovi radne skupine i ocjenjuju se sposobnost timskog rada, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). 1. tjedan 13. tjedan 14. tjedan 15. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (0,5 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula:teoriju iz domene nutritivnog sastava voća, povrća i njihovih prerađevina, energetskih potreba ljudskog organizma i nutrijenata koji pridonose stvarnju energije. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 5.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio: teoriju iz domene proteina i spojeva s dušikom, vitamina i minerala. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 8. tjedan
Parcijalni ispit 3 (PI 3) Obuhvaća treći programski dio modula: teoriju iz domene zakonodavstva, pomoćnih tvari u proizvodnji prerađevina voća i povrća te voćnih sokova. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 11. tjedan
Parcijalni ispit 4 (PI 4) Obuhvaća četvrti programski dio modula: teoriju iz domene voćnih vina, vinskog i voćnog octa te jakih alkoholnih pića. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica 15.tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 5,35 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, 1,5 bodova je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Značaj i izvori nutrijenata u prehrani -P. Laboratorijsko vrednovanje nutrijenata-V.
 2. Nutritivni sastav voća (vitamini, minerali, ugljikohidrati, prehrambena vlakna, proteini, lipidi) -P. Laboratorijsko vrednovanje nutritivnog sastava voća -V.
 3. Nutritivni sastav povrća (vitamini, minerali, ugljikohidrati, prehrambena vlakna, proteini, lipidi) -P. Laboratorijsko vrednovanje nutritivnog sastava , povrća -V.
 4. Nutritivni sastav prerađevina (vitamini, minerali, ugljikohidrati, prehrambena vlakna, proteini, lipidi) -P. Laboratorijsko vrednovanje nutritivnog sastava prerađevina -V.
 5. Fitokemici – polifenoli u voću, povrću i prerađevinama -P. Laboratorijske vježbe -V.
 6. Fitokemici – antioksidanti u voću, povrću i prerađevinama -P. Laboratorijske vježbe -V.
 7. Fitokemici – antocijani u voću, povrću i prerađevinama -P. Laboratorijske vježbe -V.
 8. Parametri kvalitete voćnih sokova. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe -V.
 9. Parametri kvalitete povrtnih sokova. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 10. Parametri kvalitete voćnih vina. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 11. Parametri kvalitete voćnih octova. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 12. Parametri kvalitete voćnih destilata karakterističnih voćnih vrsta. Načini proizvodnje i oprema. Uzročnici kvarenja, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 13. Parametri kvalitete aroma iz karakterističnih voćnih vrsta. Načini proizvodnje i oprema. Primjena u drugim prehrambenim proizvodima, ambalaža, načini i uvjeti skladištenja te transport –P. Laboratorijske vježbe.
 14. Prikaz normativa kvalitete, aditivi (E-brojevi)- P. Seminarski radovi -S.
 15. Seminarski radovi –S.