Scientific Research Projects BITSE

Obavljanje analize jaja na selen

Competition title: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet

Funding: Other

Total value: 21 625,00 HRK

Funded amount: 21 625,00 HRK

Start date: 17. 09. 2014.

End date: 31. 12. 2015.

Leaders

Prof. Zlatko Janječić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture