Scientific Research Projects BITSE

Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Competition title: Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs

Funding: EU programi

Total value: 1 498 595,00 HRK

Funded amount: 1 498 595,00 HRK

Start date: 01. 11. 2018.

End date: 01. 11. 2020.

Abstract

Arheogenetika je mlada i ugledna znanstvena disciplina koja se pojavom sekvenciranja nove generacije (NGS) ubrzano razvija i čija su istraživanja često
objavljena u najpoznatijim znanstvenim časopisima. Hrvatska je poznata po mnogobrojnim arheološkim nalazištima i obilju arheološkog materijala biološkog porijekla (kosti
životinja i ljudi) čije su analize obogatile naše spoznaje o čovjekovoj prošlosti. Dobar primjer su kosti neandertalca iz Vindije. S namjerom provođenja vrhunskih znanstvenih
istraživanja i uspostave znanstvene suradnje između genetičara i znanstvenika koji proučavaju prošlost (arheolozi, geolozi, biolozi itd.), cilj ovog projekta je uspostava
laboratorija za arheogenetiku. U široj regiji takav laboratorij ne postoji.

Leaders

Prof. Ino Čurik, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture