Scientific Research Projects BITSE

Utjecaj zavisnih ekoloških i antropogenih čimbenika na nativnu ihtiofaunu rijeke Save

Competition title: Natječaj za potpore znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2015.

Funding: Sveučilište u Zagrebu

Total value: 42 000,00 HRK

Start date: 01. 01. 2015.

End date: 31. 12. 2015.

Associates

Assist. Prof. Daniel Matulić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Marina Piria, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Ivica Aničić, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Prof. Tomislav Treer, PhD, Professor Emeritus
University of Zagreb Faculty of Agriculture

Assoc. Prof. Tea Tomljanović, PhD
University of Zagreb Faculty of Agriculture