Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nenad Jalšenjak

doc. dr. sc. Nenad Jalšenjak

Lokacija ureda: 3. paviljon, 2 kat, soba 044
e-mail: njalsenjak ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

  • 2006: znanstveni suradnik/docent
  • 2003 - 2006: znanstveni novak/stariji asistent
  • 1999 - 2003: znanstveni novak/asistent
  • 1995 - 1999: znanstveni novak/mlađi asistent

Radno iskustvo

  • 2006 - : Agronomski fakultet
  • 1995 - 2006: Prirodoslovno-matematički fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

  • Mikrokapsuliranje, površinski aktivne tvari

Usavršavanja

  • 18. 07. 2005. - 15. 10. 2005.: Department of Pharmacology and Therapeutics, McGill University, Montreal, Kanada (znanstveno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Priprema, karakterizacija i primjena promotora biljnog rasta (gljivičnog biočimbenika) u uzgoju zelene salate (Lactuca sativa) i rajčice (Solanu lycopersicum) Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Biotehnološko formiranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu završen
Biotehnološko formuliranje promotora biljnog rasta kapsulacijom gljivičnog bio-čimbenika Sveučilište u Zagrebu završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=214303

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=ozbhkegAAAAJ&hl=hr