Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Josip Juračak

doc. dr. sc. Josip Juračak

Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo
Lokacija ureda: V. pav. II. kat, soba 045
telefon: +385 1 239 3758
e-mail: jjuracak ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: četvrtak, 10-11

Akademske kvalifikacije

 • 2006 - 2013: Sveučilišni specijalist MBA
  Sveučilišni specijalist u području poslovnog upravljanja u agrobiznisu, MBA.
 • 2002 - 2002: Doktor znanosti
  Doktor biotehničkih znanosti; Poolje: poljoprivreda, Grana: agroekonomika; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • 1993 - 1996: Magistar znanosti
  Magistar ekonomskih znanosti, Organizacija i menadžment; Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
 • 1986 - 1990: Diplomirani inženjer
  Diplomirani inženjer poljoprivrede, grana: groekonomika; Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radno iskustvo

 • 2013 - 2017: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Docent
 • 2006 - 2012: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Prodekan
 • 2005 - 2006: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Docent
 • 2002 - 2005: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Viši asistent
 • 1992 - 2002: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Znanstveni novak, asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • uprava poljoprivrednog gospodarstva
 • menadžment malih poduzeća u agrobiznisu
 • ruralni razvoj
 • kvantitativne metode za menadžment
 • poduzetništvo u agrobiznisu

Usavršavanja

 • 13. 09. 2015. - 16. 09. 2017.: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta (mješovito)
  Communication and ways/methods of knowledge transfer
 • 24. 04. 2005. - 30. 04. 2005.: Janeda Institute, Estonia (stručno)
  Developing and Implementing Farm Accountancy Data Network, USAID World Learning Participant Training Program
 • 20. 08. 2000. - 09. 09. 2000.: Universität für Bodenkultur, Wien, Austria (znanstveno)
  Internationaler Universitätslehrgang Agrarmarketing und Ernährungswirtschaft

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Strukturna obilježja poslovanja poljoprivrednih gospodarstava u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Uspješnost poslovnih subjekata u agrobiznisu s obzirom na lokaciju, veličinu i tip proizvodnje Uspješnost poslovnih subjekata u agrobiznisu s obzirom na lokaciju, veličinu i tip proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Zaslanjivanje tla - dijagnostika, procesi i utjecaj na biljku MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Online sustav za sastavljanje krmnih smjesa VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Organski malčevi u održivoj proizvodnji salate VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=200500

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=A8VGUVYAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2015 - 2018: AGRIMBA
  Član Izvršnog odbora AGRIMBA-e, ICA Standing Committee, International network of MBA studies
 • 2008 - 2018: Apstract (Applied Studies in Agribusiness and Commerce)
  Član uredničkog odbora časopisa Apstract