Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić

izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić

Zavod za specijalno stočarstvo
Lokacija ureda: Objekt D
telefon: +385 1 239 4015
e-mail: mkonjacic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski
Termin konzultacija: srijeda od 10 do 12

Akademske kvalifikacije

 • 2005 - 2009: Doktor znanosti
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Utjecaj genotipa, spola i završne tjelesne mase na klaoničke pokazatelje i kakvoću mesa teladi
 • 2001 - 2005: Magistar znanosti
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fenotipske i genetske odlike buše u Hrvatskoj
 • 1995 - 2000: Diplomirani inženjer agronomije - stočarstva
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Govedarska proizvodnja u obiteljskom gospodarstvu potkalničkog kraja
 • 1993 - 1995: Inženjer poljoprivrede iz područja stočarstva
  Poljoprivredni institut Križevci, Govedarska proizvodnja na gospodarstvu Konjačić

Radno iskustvo

 • 2001 - : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  2001. - 2003. - znanstveni novak
  2003. - 2009.- znanstveni novak, asistent
  2009. - 2010. - znanstveni novak, viši asistent
  2010. - 2016. - docent
  2016. - sada - izvanredni profesor

Nastava

Nastava izvan Agronomskog fakulteta

 • Govedarstvo
  Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
 • Upravljanje farmom
  Veleučilište "Marko Marulić"u Kninu

Znanstveni interesi

 • Uzgoj i hranidba goveda
 • Biotehnologije u govedarstvu
 • Smještaj i management u stočarskoj proizvodnji
 • Ekološki proizvodni sustavi u stočarstvu
 • Očuvanje genetskih resursa

Usavršavanja

 • 21. 04. 2004. - 28. 04. 2004.: Biotehniška Fakulteta v Ljubljani (znanstveno)
  Filogenetska istraživanja na mtDNA goveda
 • 29. 03. 2004. - 04. 04. 2004.: Biotehniška Fakulteta v Ljubljani (znanstveno)
  Filogenetska istraživanja na mtDNA goveda
 • 23. 02. 2004. - 05. 03. 2004.: Biotehniška Fakulteta v Ljubljani (znanstveno)
  Filogenetska istraživanja na mtDNA goveda

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Subsector analyses of Croatian Agriculture World bank, Svjetska banka u provedbi
Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Primjena novih tehnologija s ciljem povećanja konkurentnosti uzgoja teladi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Ivanković, A., Paprika, S., Ramljak, J., Dovč, P., Konjačić, M. (2014)
  Mitochondrial DNA-based genetic evaluation of autochthonous cattle breeds in Croatia, Czech journal of animal science, 59, 11, 519-528
 • Kelava Ugarković, N., Ivanković, A., Konjačić, M. (2013) Effect of breed and age on beef carcass quality, fatness and fatty acid composition, Archiv für Tierzucht, 56, 97, 958-970. doi: doi.fbn-dummerstorf.de/2013/at56a097.
 • Konjačić, M., Marković, T., Ivanković, A., Stručić, D. (2016) Utjecaj godine i sezone na kemijski sastav i higijensku kvalitetu ekološki proizvedenog kravljeg mlijeka, Stočarstvo : časopis za unapređenje stočarstva, 69, 3-4; 45-53.
 • Kelava Ugarković, N., Konjačić, M., Ivanković, A. (2013) Effect of TG and DGAT1 polymorphisms on beef carcass traits and fatty acid profile, Acta veterinaria (Beograd), 63, 1, 89-99. doi: doiserbia.nb.rs/img/doi/0567-8315/2013/0567-83151301089K.pdf
 • Ramljak, J., Ivanković, A., Držaić, V., Konjačić, M.
  Frekvencija GHR gena tovnih goveda u Republici Hrvatskoj // 52. hrvatski i 12. međunarodni simpozij agronoma / Vila, Sonja ; Antunović ; Zvonko (ur.).
  Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017. 571-574
 • Konjačić, M., Baričević, I., Zrakić, M., Houška, N., Županac, G., Salajpal, K., Ivanković, A., Ramljak, J.
  (2017) Obilježja uzgoja teladi na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima Zagrebačke županije, Zbornik radova 52. hrvatski i 12. međunarodni simpozij agronoma, Vila, Sonja., Antunović, Zvonko (ur.).
  Osijek : Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 523-527.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=270581

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=JAwsnBwAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2012: Udruga Baby Beef - Udruga za uzgoj i tov junadi
  Član udruge Baby Beef u kojoj obnaša dužnost potpredsjednika
 • 2005: Hrvatska mljekarska udruga, Mljekarski list
  Član Hrvatske mljekarske udruge, Član uredničkog odbora Mljekarskog lista
 • 1999: Udruga uzgajivača simentalskog goveda Križevci
  Član Udruge uzgajivača simentalskog goveda Križevci i voditelj stručnog tima Udruge