Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić

prof. dr. sc. Martina Skendrović Babojelić

Lokacija ureda: paviljon 1, 3. kat, broj sobe 32
telefon: +385 1 239 4070
e-mail: mskendrovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski engleski
Termin konzultacija: prema dogovoru (uz prethodnu najavu e-mailom)

Akademske kvalifikacije

 • 2003 - 2009: Doktorski rad
  Naslov rada: Biokemijske i anatomske promjene u toplinski tretiranim plodovima mandarine unshiu (Citrus unshiu Marc.) sorte „Owari“ nakon skladištenja
  Mjesto i datum obrane: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet; 29. travnja 2009. godine
  Voditelj rada: prof. dr. sc. Nikola Pavičić i prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
 • 1997 - 2002: Diplomski rad
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Naslov rada: Klijavost polena sorata oprašivača i njihov utjecaj na kemijski sastav plodova jabuke sorte Golden delicious Klon B
  Mjesto i datum obrane: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet; 14. lipnja 2002. godine
  Voditelj rada: mr. sc. Tomislav Jemrić

Radno iskustvo

 • 2003 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Redovita profesorica (2020. – danas)
  Izvanredna profesorica (2015. – 2020.)
  Docentica (2010.- 2015.)
  Viša asistentica (2009.-2010.)
  Asistentica (2003.-2009.)

Nastava

Znanstveni interesi

 • Morfološka karakterizacija voćnih vrsta
 • Sustavi i tehnologije uzgoja voćnih vrsta
 • Svojstva, analize i kakvoća voćnih plodova
 • Oksidativni stres i anatomija voćnih plodova
 • Prikupljanje i očuvanje tradicionalnih kultivara voćnih vrsta
 • Ukrasna vrijednost voćnih vrsta

Usavršavanja

 • 03. 02. 2020. - 07. 02. 2020.: Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno biotehnološki fakultet (znanstveno)
  Program izobrazbe i usavršavanja za senzornog analitičara
 • 01. 12. 2006. - 28. 02. 2007.: Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek: Odjel za biologiju; Zavod za staničnu biologiju i ekofiziologiju biljaka (znanstveno)
  Eksperimentalna istraživanja za doktorski rad
 • 01. 02. 2005. - 28. 02. 2005.: Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek: Odjel za biologiju; Zavod za staničnu biologiju i ekofiziologiju biljaka (znanstveno)
  Usavršavanje metoda za određivanje enzimatske aktivnosti u biljnom tkivu i izradu biljnih preparata za svjetlosnu mikroskopiju
 • 01. 02. 2004. - 01. 02. 2004.: Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek: Pedagoški fakultet, Zavod za biologiju (znanstveno)
  Usavršavanje metoda za mjerenje fotosinteze i određivanje koncentracije fotosintetskih pigmenata

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Primjena WinFOLIA TM sustava u morfološkoj karakterizaciji listova voćnih i ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Subsector analyses of Croatian Agriculture World bank, Svjetska banka u provedbi
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE+ završen
Morfološka i digitalna karakterizacija sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena WinSEEDLE™ sustava u morfološkoj karakterizaciji sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Selekcija i kemotipizacija prirodnih populacija planike s područja Istre i Dalmacije Suradnja s gospodarstvom u provedbi

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Mlinarić, S., Antunović Dunić, J., Skendrović Babojelić, M., Cesar, V., Lepeduš, H. (2017) Differential accumulation of photosynthetic proteins regulates diurnal photochemical adjustments of PSII in common fig (Ficus carica L.) leaves. Journal of Plant Physiology. 209; 1-10
 • Skendrović Babojelić, M., Korent, P., Šindrak, Z., Jemrić, T., (2014) Pomological characteristics and fruit quality traditional apple cultivars, Glasnik zaštite bilja, 37 (3): 20-27
 • Jemrić, T., Skendrović Babojelić, M., Fruk, G., Šindrak, Z. (2013) Fruit quality of nine old apple cultivars. Not Bot Horti Agrobo 41: 504-509
 • Kovač, A., Skendrović Babojelić, M., Pavičić, N., Voća, S., Voća, N., Dobričević, N., Jagatić, A.M., Šindrak, Z. (2010) Influence of harvest time and storage duration on "Cripps Pink" apple cultivar (Malus × Domestica Borkh) quality parameters. Cyta-Journal of Food. 8, 1; 1-6.
 • Voća, S., Dobričević, N., Družić, J., Duralija, B., Skendrović Babojelić, M., Dermišek, D., Čmelik, Z. (2009) The change of fruit quality parameters in day-neutral strawberries cv. Diamante grown out of season. International Journal of Food Science and Nutrition. 60, 3; 248-254
 • Skendrović Babojelić, M., Janjić, V., Lesičar, J., Dobraš, N., (2014) Kakvoća plodova tradicionalnih sorata jabuka 'Cox's Orange Pippin' i 'Slavonska srčika', Zbornik radova 7. Međunarodni znanstveno-stručni skup. Poljoprivreda u zaštiti prirode i okoliša. p. 211-216

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=258012

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=u_XgmWEAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2017: Ministarstvo poljoprivrede
  Članica povjerenstva za izradu Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća
 • 2016: Ministarstvo poljoprivrede
  Članica Radne skupine Voće (podskupine Kontinentalno voće) za izradu i provedbu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine
 • 2015 - 2016: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Članica uređivačkog odbora Zbornika radova 51. Hrvatskog i 11. Međunarodnog Simpozija Agronoma (sekcija Voćarstvo)
 • 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Članica Fakultetskog vijeća
 • 2014: Ministarstvo poljoprivrede
  Članica Povjerenstva za izradu Nacionalne strategije za provedbu Školske Sheme
 • 2013: Ministarstvo poljoprivrede
  Članica Povjerenstva za provedbu postupka registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (kategorija 1.6. Voće, povrće i žitarice u prirodnom stanju ili prerađeni)
 • 2012: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Članica Odbora za poslijediplomske doktorske studije i doktorate