Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak

Zavod za opću proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 1. kat, soba 116
telefon: +385 1 239 4088
e-mail: isestak ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2004 - 2011: Doktor znanosti
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  "Procjena učinkovitosti gnojidbe dušikom spektroskopijom usjeva pšenice"
 • 1998 - 2003: Diplomirani inženjer agronomije – uređenja krajobraza
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  "Biljne vrste vodenog ruba i vode na gradskom kupalištu rijeke Kupe kod Petrinje"

Radno iskustvo

 • 2004 - : Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zavod za opću proizvodnju bilja
  2004 - 2011: asistent
  2011 - 2012: viši asistent
  2012 - 2020: docent
  2020 - sada: izvanredni profesor

Nastava

Znanstveni interesi

 • daljinska istraživanja u poljoprivredi
 • precizna poljoprivreda
 • spektroskopija tla i biljke
 • geografski informacijski sustav (GIS)
 • agroekologija
 • multivarijatna analiza - linearni i nelinearni modeli

Usavršavanja

 • 09. 01. 2012. - 16. 01. 2012.: The Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) - Institute of Agribusiness, Valletta, Malta (nastavno)
  Izrada nastavnog sadržaja i realizacija 30 sati predavanja na modulu Sustainable Land Use (Agribusiness Top-Up Degree module) na Bs studiju Animal Management
 • 19. 03. 2010. - 12. 04. 2010.: Department of Agricultural and Biosystems Engineering, Iowa State University (ISU), Ames, Iowa, SAD (znanstveno)
  Znanstveno usavršavanje u području multivarijatnih statističkih metoda i biofizičkog modeliranja s hiperspektralnim podacima u svrhu izrade doktorske disertacije
 • 13. 10. 2008. - 18. 10. 2008.: Department of Agricultural and Biosystems Engineering, Iowa State University (ISU), Ames, Iowa, SAD (znanstveno)
  Znanstveno usavršavanje u području daljinskih istraživanja u poljoprivredi uz ostvarivanje suradnje u obliku dvojnog mentorstva u svrhu izrade doktorske disertacije
 • 08. 10. 2008. - 12. 10. 2008.: Analytical Spectral Devices Inc. (ASD.inc.), Boulder, Colorado, SAD (znanstveno)
  ASD "Chemometrics & Instrumentation Training" - stručno usavršavanje u području zemaljskih daljinskih istraživanja u poljoprivredi - kvalitativne i kvantitativne analize spektralnih podataka
 • 10. 07. 2005. - 08. 08. 2005.: University of Hohenheim, Suttgart, Njemačka (znanstveno)
  Položen modul „Spatial Data Analysis with GIS“ (6 ECTS)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Erozija i degradacija tala Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu završen
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu završen
Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede MZOS završen
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS završen
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. u provedbi
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Ostalo u provedbi
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb u provedbi
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018 Ostalo završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave završen
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Innovative curriculum in smart AGRIculture through SATellite and remote sensing data in SEA Erasmus+ u provedbi
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Šoštarić, M., Zgorelec, Ž., Babić, D., Šestak, I., Kisić, I., Mesić, M. & Perčin, A. (2017) Radioactivity of selected agricultural soils in Croatia : effects of soil properties, soil management, and geological parameters. Water, air and soil pollution, 228, 6; 218-1. doi:10.1007/s11270-017-3398-1.
 • Šestak, I., Mesić, M., Zgorelec, Ž., Kisić, I. & Bašić, F. (2014) Winter wheat agronomic traits and nitrate leaching under variable nitrogen fertilization. Plant, Soil and Environment, 60, 9; 394-400.
 • Mesic, M., Birkas, M., Zgorelec, Z., Kisic, I., Sestak, I., Jurisic, A. & Husnjak, S. (2014) Soil Carbon Variability in some Hungarian and Croatian Soils. Soil Carbon / Hartemink, A.E. & McSweeney K. (ur.). Switzerland : Springer International Publishing, 419-426.
 • Jurišić, A., Mesić, M., Šestak, I. & Zgorelec, Ž. (2013) Horizontal and vertical nitrate-nitrogen distribution under different nitrogen fertilization levels. Novenytermeles/Crop production, 62, Supplement; 29-32.
 • Mesić, M., Bogunović, I., Jurišić, A., Bilandžija, D. & Šestak, I. (2013) Soil Sampling with New Soil Sampling Probe. Novenytermeles/Crop production, 62, Supplement; 225-228.
 • Šestak, I., Bilandžija, D., Mesić, M. & Gajić-Čapka, M. (2012) Evaluation of climate conditions with possible influence on agricultural practices in Croatia. Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vulnerability and protection / Birkas, M. & Mesić, M. (ur.). Godollo : Szent Istvan University Press, 25-36.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/263291

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=IfSani4AAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2012: Članstvo u Hrvatskom agrometeorološkom društvu (HAgMD).
 • 2005: Članstvo u Hrvatskom tloznanstvenom društvu (HTD)