Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Vončina

izv. prof. dr. sc. Darko Vončina

Zavod za fitopatologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, 1. kat
telefon: +385 1 239 3971
e-mail: dvoncina ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak od 10 do 12 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2011: doktorat biotehničkih znanosti
  Sveučilište u Zagreb, Agronomski fakultet
  Utvrđivanje virusa na autohtonim sortama vinove loze (Vitis vinifera L.) u Dalmaciji serološkim, molekularnim i biološkim metodama
 • 2005: diplomirani inženjer agronomije - usmjerenje zaštita bilja
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Predatorska učinkovitost ličinki i imaga božje ovčice (Adalia bipunctata L.) na lisne uši

Radno iskustvo

 • 2018 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  izvanredni profesor
 • 2016 - 2018: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  docent
 • 2015 - 2016: University of California Berkeley
  Voditelj Newfelpro projekta "Ecology of an emergin grapevine virus in Croatia and California" - Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND
 • 2013 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  docent
 • 2011 - 2013: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  viši asistent
 • 2005 - 2011: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Biljna virologija
 • Virusi vinove loze
 • Prijenos virusa pomoću vektora
 • Epidemiologija biljnih bolesti i sustavi prognoze
 • Sekvenciranje nove generacije u detekciji biljnih virusa

Usavršavanja

 • 01. 09. 2015. - 31. 08. 2016.: University of California Berkeley (znanstveno)
  Voditelj Newfelpro projekta "Ecology of an emergin grapevine virus in Croatia and California" - Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND
  http://www.newfelpro.hr/default.aspx?id=2339
 • 10. 06. 2011. - 10. 08. 2011.: Instituto di Virologia vegetale - Sezione di Bari del CNR, Bari, Italija (stručno)
  Prijenos virusa vinove loze pomoću vektora, Identifikacija štitastih uši morfološkim i molekularnim metodama

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture COST u provedbi
Sustainable control of grapevine trunk diseases COST u provedbi
Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze EU programi u provedbi
Ekologija i karakterizacija dva nova virusa vinove loze Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Standardizacija molekularne dijagnostike uzročnika biljnih bolesti Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Ecology of an emerging grapevine virus in Croatia and California FP7 u provedbi
ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA (CroP-BioDiv) Europski fond za regionalni razvoj u provedbi
BISTEC - Building Innovation Support Through Efficient Cooperation Network IPA završen
Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer's Income and Reduce Pesticide Use IPA završen
Inovativne tehnologije povećanja iskorištenja dušika u proizvodnji ječma Sveučilište u Zagrebu završen
Istraživanje manje poznatih i neistraženih patogena smokve na području Republike Hrvatske Sveučilište u Zagrebu završen
Biodiverzitet i uporedna analiza morfoloških i molekularnih karakteristika gerplazme voćaka i vinove loze MZO završen
Identifikacija fitopatogena molekularnim i drugim metodama MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadarskoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen
Revitalizacija proizvodnje češnjaka u Zadrskoj županiji Suradnja s tijelima uprave završen
Poboljšanje kvalitete sadnog materijala višnje Maraske zdravstvenom selekcijom i genetičkom evaluacijom VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

 • Prator, C. A., Kashiwagi, C. M., Vončina, D., Almeida, R.P.P. (2017) Infection and Colonization of Nicotiana benthamiana by Grapevine leafroll-associated virus 3. Virology, 510, 60-66.
 • Vončina, D., Al Rwahnih, M., Rowhani, A., Gouran, M., Almeida, R.P.P. (2017) Viral Diversity in Autochthonous Croatian Grapevine Cultivars. Plant disease, 101 (7), 1230-1235.
 • Hančević, K., Zdunić, G., Vončina, D., Radić, T. (2015) Virus composition influences virus elimination success and in vitro growth characteristics of the Grapevine cv. Plavac mali. Journal of plant pathology, 97 (1), 199-202.
 • Marković, Z., Preiner, D., Stupić, D., Andabaka, Ž., Šimon, S., Vončina, D., Maletić, E., Karoglan Kontić, J., Chatelet, P., Engelmann, F. (2015) Cryopreservation and cryotherapy of grapevine (Vitis vinifera L.). Vitis, 54 (Special Issue), 247-251.
 • Vončina, D., Šimon, S., Đermić, E., Cvjetković, B., Pejić, I., Maletić, E., Karoglan Kontić, J. (2011) Differential properties of Grapevine virus B (GVB) isolates from Croatian autochthonous grapevine culitvars (Vitis vinifera L.). Journal of plant pathology, 93 (2), 283-289.
 • Vončina, D., Šimon, S., Đermić, E., Cvjetković, B., Pejić, I., Maletić, E., Karoglan Kontić, J. (2010) Distribution and partial molecular characterization of Grapevine leafroll-associated virus 2 (GLRaV-2) found in Croatian autochthonous grapevine (Vitis vinifera L.) germplasm. Journal of plant diseases and protection, 117 (5), 194-200.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/278885?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=hr&user=A83hbqwAAAAJ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2017: Ministarstvo poljoprivrede
  Radna skupina za izradu nacrta Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, član
 • 2016: Američko fitopatološko društvo
  Odbor za virologiju, član
 • 2016: Američko fitopatološko društvo
  Odbor za proučavanje odnosa vektor-patogen
 • 2015: Jorunal of Central European Agriculture (JCEA)
  Uređivački odbor, član
 • 2009: Međunarodno vijeće za proučavanje viroza i virozama sličnih bolesti vinove loze
  član
 • 2005: Hrvatsko društvo biljne zaštite
  član