Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec

izv. prof. dr. sc. Željka Zgorelec

Zavod za Opću proizvodnju bilja
Lokacija ureda: VI paviljon, 1. kat, soba 118
telefon: +385 1 239 4091
e-mail: zzgorelec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: petak od 9 - 10

Akademske kvalifikacije

 • 2006 - 2009: Doktorica znanosti - NKO razina 8.2
  "Fitoakumulacija metala i metaloida iz tla onečišćenog ugljenim pepelom"
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s
  University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
  doktorica je iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda, grane: ekologija i zaštita okoliša
 • 2002 - 2006: Magistrica znanosti - NKO razina 8.1
  "Utjecaj gnojidbe i biljnog pokrova na gubitak dušika s vodom iz tla"
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu (FKIT) u suradnji s
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  magistrica je iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polja kemije, grane: analitička kemija
 • 1995 - 2001: Diplomirana inženjerka - NKO razina 7.
  "Sezonske varijacije razina policikličkih aromatskih ugljikovodika u lebdećim česticama različitih veličina u zraku"
  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) u suradnji s
  Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI)
  dipl.kem.inž. (studij: inženjerstvo u zaštiti okoliša)
 • 1991 - 1995: Gimnazija – NKO razina 4.2
  Matematičko informatička gimnazija (XV., MIOC), Zagreb

Radno iskustvo

 • 2002 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Zavod za Opću proizvodnju bilja

Nastava

Nastava izvan Agronomskog fakulteta

 • Održivo gospodarenje tlom
  Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Poslijediplomski specijalistički studij Ekoinženjerstvo
 • Sanacija onečišćenog tla
  Sveučilište u Zagrebu Geotehnički fakultet doktorski studij Inženjerstvo okoliša

Znanstveni interesi

 • Agroekologija
 • Degradacija i zaštita tla
 • Analitička kemija okoliša (tlo, voda, biljka)
 • Instrumentalne analitičke metode (validacija metoda)
 • fitoremedijacija/fitoakumulacija elemenata u tragovima iz kontaminiranih i prirodnih tala
 • biogeokemija ugljika i dušika, tlo i klimatske promjene

Usavršavanja

 • 13. 05. 2019. - 17. 05. 2019.: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) (nastavno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility for teaching
  Faculty of the Environment, Department of Technical Sciences
 • 13. 05. 2017. - 20. 05. 2017.: Institute of Soil Science, Agrotechnology and Plant Protection „Nikola Poushkarov“ (ISS-NP), Department of Soil Chemistry and Sofia University St. Kliment Ohridski, Faculty of Biology, Sofia, Bulgaria (znanstveno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility training
 • 10. 05. 2015. - 16. 05. 2015.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  ERASMUS+, Higher Education Staff mobility training
  Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 17. 09. 2011. - 22. 09. 2011.: College of Arts, Science and Technology (MCAST), Institute of Agribusiness, Valletta, Malta (nastavno)
  - održavanje dodiplomske nastave (gost predavač, 30 sati) na bloknom modulu "Principles of Ecology" u okviru projekta međusveučilišne suradnje i razmjene nastavnika i predavačkog iskustva u organizaciji Fraunhofer IAO i WIFI (Institut za unapređenje poslovanja)
  - sudjelovanje u razvoju modula "Sustainable Land Use" i "Principles of Ecology" (Agribusiness Top-Up Degree module) na Bs studiju Animal Management
 • 12. 05. 2011. - 17. 05. 2011.: Institute of Crop Production Science Szent Istvan University & Research Institute of Debrecen University (znanstveno)
  Trening u sklopu bilateralnog projekta: “Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vulnerability and protection”(kod prof.dr.sc. Marta Birkas)
 • 15. 07. 2010. - 20. 07. 2010.: Institute of Crop Production Science Szent Istvan University & Research Institute of Debrecen University (znanstveno)
  Trening u sklopu bilateralnog projekta: “Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vulnerability and protection”(kod prof.dr.sc. Marta Birkas)
 • 16. 10. 2006. - 15. 11. 2006.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  - boravak i rad na doktoratu u sklopu međunarodnog interdisciplinarnog projekta RECOAL financiranog od Europske Komisije (FP6) na Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 03. 07. 2005. - 01. 08. 2005.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), Vienna, Austria (znanstveno)
  - boravak i rad na doktoratu u sklopu međunarodnog interdisciplinarnog projekta RECOAL financiranog od Europske Komisije (FP6) na Department of Forest and Soil Sciences in group for Rhizosphere Ecology and Biogeochemistry (voditelj grupe: Prof.dr.sc. Walter W. Wenzel)
 • 18. 10. 2004. - 15. 01. 2005.: Univerzitätu Hohenheim, Stuttgart, Germany (mješovito)
  U sklopu TEMPUS «Reform of Agriculture Studies in Croatia» Projekta participirala i položila dva blokna modula koji su dio internacionalnog Master Programa (M.Sc.) «Environmental Protection and Agricultural Food Production» (ENVIROFOOD): 1.M7112-Water and Soil as Resources–Prof. Köller 2.M5103-Air Pollution and Air Pollution Control–Prof. Fangmeier

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu u provedbi
NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) "New Phytotechnology for Cleaning Contaminated Military Sites" NATO - Science for Peace and Security (SPS Programme) u provedbi
ClimMani Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach COST završen
RECOAL "Reintegration of Coal Ash Disposal Sites and Mitigation of Pollution in the West Balkan Area" EU 6th Framework Program, Project Number: INCO-WBC-1-509173 završen
LIFE Third Countries 2005 Project “Development of the Croatian Soil Monitoring Programme with a Pilot Project” LIFE+ završen
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu završen
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu završen
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS završen
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju završen
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Ostalo u provedbi
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb u provedbi
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Ostalo završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Usluga izrade eleborata nultog stanja područja objekata za preradu plina Molve i EP Žutica i područja objekata frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić Suradnja s gospodarstvom završen
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave završen
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Internationalizing CASEE network by introducing innovative mobility activities and defining quality criteria Ostalo u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/270772?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=jz-fP1UAAAAJ&hl=en

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2016 - 2020: članica je
  uređivačkog odbora ACS-a (Section Editor Agroekologija)
 • 2009 - 2009: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  -nagrada za znanstvenu izvrsnost mladim znanstvenicima
 • 2006 - 2006: Hrvatsko tloznanstveno društvo (HTD)
  - nagrada Mihovil Gračanin najboljim znanstvenim novacima
 • 2002 - 2017: znanstveno-stručno usavršavanje
  - završila više od 45 stručnih edukacija (radionica, tečaja, seminara, škola)
 • 2002 - 2017: Voditeljica je
  Analitičkog laboratorija Zavoda za Opću proizvodnju bilja
 • 2002 - 2007: Članica je
  Hrvatskog tloznanstvenog društva (HTD)
  Društva diplomiranih kemijskih inženjera (AMACIZ)
  Hrvatskog udruženja za zaštitu zraka (HUZZ)
  Udruge hrvatskih laboratorija (CROLAB), potpredsjednica sekcije za okoliš (SEO)
  PDNZ – Planinarsko društvo "Novi Zagreb"