Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Igor Kovačev

doc. dr. sc. Igor Kovačev

Zavod za mehanizaciju poljoprivrede
Lokacija ureda: 4. paviljon, prizemlje, 030
telefon: +385 1 239 3713
e-mail: ikovacev ( at ) agr.hr
Termin konzultacija: srijeda, 12-14 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2005 - 2012: Doktorski rad
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Ekonomičnost proizvodnje pšenice, soje, ječma i kukuruza nekonvencionalnim sustavima obrade tla
 • 1999 - 2004: Magistarski rad
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Utjecaj elektroničko-hidrauličke regulacije trozglobne poteznice na racionalno iskorištenje traktora u oranju
 • 1993 - 1998: Diplomski rad
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  "Cooking" postupak - reduktor brzine sušenja zrna kukuruza

Radno iskustvo

 • 1999 - : Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  2015- : docent
  2012-2015: viši asistent
  2005-2012: asistent
  1999-2005: mlađi asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Mogućnosti uštede energije u obradi tla
 • Racionalno korištenje mehanizacije u ratarstvu
 • Sustavi nadzora i upravljanja poljoprivrednim strojevima
 • Sustavi precizne poljoprivrede u ratarstvu

Usavršavanja

 • 09. 01. 2006. - 13. 01. 2006.: SRCE (stručno)
  SAS osnove i programski jezik
 • 31. 01. 2005. - 12. 02. 2005.: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (stručno)
  Napredno GIS modeliranje
 • 12. 03. 2001. - 25. 10. 2001.: Kmetijski Inštitut Slovenije (mješovito)
  Razvoj i izrada mjerne opreme, primjena stručnih i znanstvenih metoda u istraživačkom radu
 • 14. 09. 1999. - 17. 09. 1999.: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva RH (stručno)
  Upravljanje istraživačkim radom na poljoprivrednim gospodarstvima

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu završen
Ekološki, ekonomski i energetski efekti reducirane obrade tla u ratarstvu MZOS završen

Publikacije

 • Kovačev, I., Košutić, S., Jejčič, V., Čopec, K., Gospodarić, Z., Pliestić, S. (2008) Impact of Electronic-Hydraulic Hitch Control on Rational Exploitation of Tractor in Ploughing. Strojarstvo, 50(5), 287-294.
 • Filipović, D., Kovačev, I., Čopec, K., Fabijanić, G., Košutić, S., Husnjak, S. (2016) Effects of tractor bias-ply tyre inflation pressure on stress distribution in silty loam soil. Soil & Water Res., 11, 190-195. DOI: 10.17221/124/2015-SWR
 • Čopec, K., Filipović, D., Husnjak, S., Kovačev, I., Košutić, S. (2015) Effects of tillage systems on soil water content and yield in maize and winter wheat production. Plant Soil Environ., 61, 213-219. DOI: 10.17221/156/2015-PSE
 • Kovačev, I., Čopec, K., Fabijanić, G., Košutić, S., Filipović, D. Energy and labour efficiency of tillage systems in oilseed rape and barley production. Proceedings of 44th Int'l. Symp. Actual Tasks on Agricultural Engineering, Kovačev, I. (ur.), Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, HINUS, Zagreb, 195-203.
 • Filipović, D., Husnjak, S., Košutić, S., Gospodarić, Z., Kovačev, I., Čopec, K. (2011) Impact of the repeated tractor passes on some physical properties of silty loam soil. Poljoprivreda, 17(2), 43-48.
 • Kovačev, I., Košutić, S., Filipović, D., Pospišil, M., Gospodarić, Z. (2010) Maize and sunflower production in Posavina, Croatia influenced by different soil tillage systems. Lucrari Stientifice, Serie Agronomie. 53(1), 26-31.

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=227546

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=bNQd-f8AAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2015 - 2017: Glavni i odgovorni urednik
  Zbornik radova međunarodnog simpozija „Actual Tasks on Agricultural Engineering“
 • 2010: HDPOT
  Član Hrvatskog društva za proučavanje obrade tla
 • 2006: EurAgEng
  Član Europskog društva za poljoprivrednu tehniku
 • 2000: HUPT
  Član Hrvatske udruge za poljoprivrednu tehniku