Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić

Zavod za specijalno stočarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 4035
e-mail: zprpic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda od 12 do 13 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2005 - 2011: doktor znanosti (dr. sc.)
  Doktorska disertacija "Povezanost pasmine s mliječnošću, morfologijom i zdravljem vimena ovaca", Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 • 1998 - 2004: dipl.ing.agr.
  Diplomski rad "Proizvodnja krčkog sira", Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Radno iskustvo

 • 2004 - : Agronomski fakultet

Nastava

Nastava izvan Agronomskog fakulteta

 • Production Animal Management
  Malta College of Arts, Science & Technology, Malta
 • Uzgoj i korištenje koza
  Međusveučilišni studij „Mediteranska poljoprivreda", Split
 • Osnove stočarstva
  Međusveučilišni studij „Mediteranska poljoprivreda", Split

Znanstveni interesi

 • Biotehnologije u ovčarstvu i kozarstvu
 • Ovčje i kozje mlijeko i meso
 • Zaštita i očuvanje izvornih pasmina ovaca i koza

Usavršavanja

 • 07. 12. 2006. - 16. 12. 2006.: Zhejiang University, College of Life Sciences, Hangzhou, N.R. Kina (znanstveno)
  Razmjena znanstvenika u sklopu projekta "Genetic characterisation of the Croatian sheep breed based on microsatellite and mtDNA data".

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen
Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Unaprjeđenje uzgojno-tehnoloških postupaka u proizvodnji ovčjeg mesa i mlijeka na poljoprivrednim gospodarstvima grada Bjelovara Suradnja s tijelima uprave završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi
Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede ESF u provedbi

Publikacije

 • Mioč, Boro; Pavić, Vesna; Vnučec, Ivan; Prpić, Zvonimir; Kostelić, Antun; Sušić, Velimir (2007): Effect of olive cake on daily gain, carcass characteristics and chemical composition of lamb meat. Czech Journal of Animal Science. 52, 2; 31-36.
 • Mikulec, Nataša; Kalit, Samir; Havranek, Jasmina; Antunac, Neven; Horvat, Iva; Prpić, Zvonimir (2008): Characteristics of traditional Croatian ewe's cheese from the island Krk. International Journal of Dairy Technology. 61, 2; 126-131.
 • Mioč, Boro; Vnučec, Ivan; Prpić, Zvonimir; Pavić, Vesna; Antunović, Zvonko; Barać, Zdravko (2009): Effect of breed on mineral composition of meat from light lambs. Italian Journal of Animal Science. 8, Suppl. 3; 273-275.
 • Mioč, Boro; Pavić, Vesna; Barać, Zdravko; Vnučec, Ivan; Prpić, Zvonimir; Mulc, Danijel; Špehar, Marija (2011): Program uzgoja ovaca u Republici Hrvatskoj. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza (ISBN: 978-953-56869-0-3)
 • Mioč, Boro; Barać, Zdravko; Pavić, Vesna; Prpić, Zvonimir; Mulc, Danijel; Špehar, Marija (2012):
  Program uzgoja koza u Republici Hrvatskoj. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza (ISBN:978-953-56869-2-7)
 • Mioč, Boro; Prpić, Zvonimir; Barać, Zdravko; Vnučec, Ivan (2012): Istarska ovca - hrvatska izvorn pasmina. Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza (ISBN: 978-953-56869-1-0)

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=270682

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=x_f9LrkAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2018: Mljekarski list (ISSN:0351-9104)
  Član uređivačkog odbora; izdavač: Hrvatska mljekarska udruga
 • 2016: Journal of Central European Agriculture (ISSN:1332-9049)
  Glavni urednik
 • 2012: Hrvatska poljoprivredna komora
  Član Odbora za ovčarstvo i kozarstvo
 • 2012: Ministarstvo poljoprivrede RH
  Član Povjerenstva za zaštitu životinja