Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika

Zavod za ukrasno bilje, krajobraznu arhitekturu i vrtnu umjetnost
Lokacija ureda: izdvojena lokacija KRAJOBRAZ
telefon: +385 1 239 4021
e-mail: irechner ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak od 10 do 12 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2009 - 2012: Poslijediplomski doktorski studij Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Doktorski rad iz područja krajobrazne arhitekture pod nazivom "Ekološko oblikovanje kao paradigma suvremenog krajobraznog oblikovanja"
 • 1996 - 2002: Studij uređenja krajobraza Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  Diplomski rad - Prilog poznavanju i zaštiti krajobraza otoka Krka (mentor: prof. Dušan Ogrin, Študij krajinske arhitekture Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani)

Radno iskustvo

 • 2015 - : Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  docent na studiju Krajobrazna arhitektura
 • 2013 - 2015: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  viši asistent na studiju Krajobrazna arhitektura
 • 2003 - 2013: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  asistent na studiju Uređenje krajobraza (do 2005.) / Krajobrazna arhitektura (od 2005.)
 • 2002 - 2003: Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  asistent - volonter na studiju Uređenje krajobraza

Nastava

Znanstveni interesi

 • Teorija krajobraznog oblikovanja
 • Razvoj oblikovanja krajobraza i revitalizacija povijesnih perivoja
 • Oblikovanje urbanih i ruralnih krajobraza

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Analiza i planiranje ruralnih krajobraza Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Važnost i mogućnosti primjene suvremenih održivih pristupa regulaciji urbanih i ruralnih prostora Sveučilište u Zagrebu završen
SREDOZEMNI KRAJOBRAZ KAO ČIMBENIK IDENTITETA HRVATSKE njegova zaštita i razvoj MZOS završen
Važnost povezivanja zelenih sustava gradskih regija sa zaštićenim područjima prirode Sveučilište u Zagrebu završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Projekt krajobraznog oblikovanja parka KBC Rijeka na k.č. 3188, k.o. Stari Grad, Rijeka (idejni do glavni projekt) Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Pješačka staza i nadstrešnica s pergolom na kampusu Agronomskog i Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavni projekt – Arhitektonski projekt i Krajobrazno-arhitektonski projekt Ostalo završen
Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja područnog vrtića Rukavac na k.č. 421/4, k.o. Rukavac ,Donji Matulji Suradnja s gospodarstvom završen
Krajobrazno idejno rješenje – uređenje biciklističkog koridora istočnog dijela grada Zagreba Suradnja s tijelima uprave završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi
Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257770

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=s5SkMZMAAAAJ&hl=en