Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec

izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec

Zavod za specijalno stočarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, prizemlje, broj sobe 015
telefon: +385 1 239 4036
e-mail: ivnucec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2004 - 2011: Doktor biotehničkih znanosti
  Odlike trupa i kakvoća mesa janjadi iz različitih sustava uzgoja
 • 1997 - 2003: Dipl. ing. agronomije
  Kavezni uzgoj pilenki na farmi "Agrokoka" Hrvatski Leskovac

Radno iskustvo

 • 2019 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Izvanredni profesor
 • 2014 - 2019: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Docent
 • 2011 - 2014: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Viši asistent
 • 2004 - 2011: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Tehnologije uzgoja ovaca i koza
 • Zaštita i očuvanje hrvatskih izvornih pasmina ovaca i koza te njihovih proizvoda
 • Proizvodnja ovčjeg/janjećeg mesa
 • Upravljanje reprodukcijom u ovaca

Usavršavanja

 • 06. 12. 2006. - 16. 12. 2006.: Zhejiang University, College of Life Sciences, Hangzhou – Kina, (znanstveno)
  Razmjena znanstvenika u sklopu projekta "Genetic characterisation of the Croatian sheep breed based on microsatellite and mtDNA data".

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva kakvoće mesa Sveučilište u Zagrebu završen
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen
Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen

Publikacije

 • Vnučec, I., Držaić, V., Mioč, B., Prpić, Z., Antunović, Z. & Kegalj, A. (2016) Effect of sex on meat chemical composition and fatty acid composition in suckling Pag sheep lambs. Veterinarski arhiv, 86 (2), 217-227.
 • Krvavica, Marina, Vnučec, Ivan, Bradaš, Milijana, Jug, Tjaša, Đugum, Jelena, Marušić Radovčić, Nives (2015) Isparljivi sastojci arome paške janjetine. Meso : prvi hrvatski časopis o mesu, 17 (5), 435-443.
 • Vnučec, I., Držaić, V., Mioč, B., Prpić, Z., Pavić, V. & Antunović, Z. (2014) Carcass traits and meat colour of lambs from diverse production systems. Veterinarski arhiv, 84 (3), 251-263.
 • Vnučec, I., Mioč, B., Prpić, Z. & Pavić, V. (2012) Utjecaj spola na odlike trupa i kakvoću mesa janjadi istarske ovce. Stočarstvo : časopis za unapređenje stočarstva, 66 (3), 187-200.
 • Mioč, B., Vnučec, I., Prpić, Z., Pavić, V., Antunović, Z. & Barać, Z. (2009) Effect of breed on mineral composition of meat from light lambs. Italian Journal of Animal Science, 8 (Suppl. 3), 273-275.
  www.aspajournal.it
 • Mioč, B., Pavić, V., Vnučec, I., Prpić, Z., Kostelić, A. & Sušić, V. (2007) Effect of olive cake on daily gain, carcass characteristics and chemical composition of lamb meat. Czech Journal of Animal Science, 52 (2), 31-36.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278512

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=2PDULWMAAAAJ&hl=hr