Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nikola Bilandžija

doc. dr. sc. Nikola Bilandžija

Zavod za mehanizaciju poljoprivrede
Lokacija ureda: 4 paviljon, prizemlje, broj sobe 28
telefon: +385 1 239 3715
e-mail: nbilandzija ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: po dogovoru

Akademske kvalifikacije

 • 2009 - 2015: Doktorska disertacija
  Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Potencijal vrste Miscanthus x giganteus kao energetske kulture u različitim tehnološkim i agroekološkim uvjetima
 • 2000 - 2008: Diplomski rad
  Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Konvekcijsko sušenje sjemenki hibrida uljane repice

Radno iskustvo

 • 2016 - 2021: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Docent
 • 2015 - 2016: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Poslijedoktorand
 • 2009 - 2015: Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Poljoprivredna biomasa i energetske kulture
 • Energija u poljoprivredi (potrošnja/potencijal)
 • Tehnika u uzgoju energetskih kultura
 • Tehnika u hortikulturnoj proizvodnji

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 u provedbi
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – GRACE Horizon 2020 u provedbi
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Subsector analyses of Croatian Agriculture World bank, Svjetska banka u provedbi
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu završen
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu završen
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. u provedbi
Raspoloživost sirovina u Hrvatskojza proizvodnju biogoriva s fokusom na bioetanol deuge generacije Suradnja s gospodarstvom završen
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

 • Bilandžija, Nikola; Jurišić, Vanja; Voća, Neven; Leto, Josip; Matin, Ana; Sito, Stjepan; Krička, Tajana.
  Combustion properties of Miscanthus x giganteus biomass – optimization of harvest time. // Journal of the energy institute. 90 (2017), 4; 528-533.
 • Bilandžija, Nikola; Fabijanić, Goran; Sito Stjepan; Kiš, Darko.
  Effect of precision drill forward speed on in-Row seed spacing accuracy of red beet. // Tehnički vjesnik. 24 (2017), 3; 963-966
 • Bilandžija, Nikola; Jurišić, Vanja; Voća, Neven; Leto, Josip; Matin, Ana; Grubor, Mateja; Krička, Tajana.
  Energy valorization of Miscanthus x giganteus biomass: A case study in Croatia. // Journal of processing and energy in agriculture. 21 (2017), 1; 32-36
 • Bilandžija, Nikola; Voća, Neven; Jurišić, Vanja; Leto, Josip; Matin, Ana; Grubor, Mateja; Krička, Tajana.
  Theoretical Estimation of Biomethane Production from Miscanthus × giganteus in Croatia. // Agriculturae Conspectus Scientificus. 81 (2016), 4; 225-230
 • Bilandžija, Nikola; Jurišić, Vanja; Voća, Neven; Leto, Josip; Matin, Ana; Antonović, Alan; Krička, Tajana.
  Lignocelulozni sastav trave Miscanthus x giganteus u odnosu na različite tehnološke i agroekološke uvjete // 51. hrvatski i 11. međunarodni simpozij agronoma Zbornik radova / Pospišil, Milan ; Vnučec, Ivan (ur.).
  Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2016. 450-454 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 • Bilandžija, Nikola; Voća, Neven; Krička, Tajana; Matin, Ana; Jurišić, Vanja.
  Energy potential of fruit tree pruned biomass in Croatia. // Spanish journal of agricultural research. 10 (2012), 2; 292-298

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/319743

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ENn_-WYAAAAJ&hl=hr