Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Valentino Držaić

dr. sc. Valentino Držaić

Zavod za specijalno stočarstvo
Lokacija ureda: Objekt D
telefon: +385 1 239 3900
e-mail: vdrzaic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda od 12 do 14 sati.

Akademske kvalifikacije

 • 2011 - 2016: dr.sc.
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, poslijediplomski doktorski studij: Poljoprivredne znanosti.
 • 2008 - 2010: mag.ing.agr.
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, diplomski studij: Proizvodnja i prerada mesa.
 • 2005 - 2008: univ.bacc.agr.
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, preddiplomski studij: Animalne znanosti.

Radno iskustvo

 • 2017 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Poslijedoktorand
 • 2011 - 2017: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Uzgoj koza i ovaca
 • Tehnologija proizvodnje kozjeg i ovčjeg mesa
 • Uporaba molekularne genetike u animalnoj proizvodnji
 • Utjecaj polimorfizama gena na kvantitativna svojstva domaćih životinja

Usavršavanja

 • 23. 02. 2015. - 10. 07. 2015.: Biotehniška fakulteta v Ljubljani (znanstveno)
  Oddelek za zootehniko. Usavršavanje za potrebe izrade doktorskog rada. Mentor prof.dr.sc. Peter Dovč.
 • 15. 03. 2013. - 15. 06. 2013.: Biotehniška fakulteta v Ljubljani (znanstveno)
  Oddelek za zootehniko. Usavršavanje za potrebe izrade doktorskog rada. Mentor prof.dr.sc. Peter Dovč.
 • 26. 07. 2010. - 04. 08. 2010.: Sant Istvan Egytem, Godollo, Mađarska (znanstveno)
  Ljetna škola: Molekularna biologija u akvakulturi (3 ECTS).

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva kakvoće mesa Sveučilište u Zagrebu završen
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu završen

Publikacije

 • Držaić, V., Aščić, Š., Širić, I., Antunović, Z., Mioč, B. (2017).
  Utjecaj spola na klaoničke pokazatelje i mjere razvijenosti trupova janjadi travničke pramenke. Journal of central European agriculture. 18 (4): 918-928.
 • Kaić, A., Mioč, B., Širić, I., Držaić, V. (2016). Influence of sex and the slaughtering season on water-holding capacity and carcass composition in Istrian lambs. Veterinarski arhiv. 86 (1): 111-123.
 • Držaić, V., Mioč, B. (2015). Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca. Poljoprivreda (Osijek). 21 (2): 73-77.
 • Vnučec, I., Držaić, V., Mioč, B., Prpić, Z., Pavić, V., Antunović, Z. (2014). Carcass traits and meat colour of lambs from diverse production systems. Veterinarski arhiv. 84 (3): 251-263.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=327255

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=4ac4iygAAAAJ