Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Darko Grbeša

prof. dr. sc. Darko Grbeša

Zavod za hranidbu životinja
Lokacija ureda: 2. paviljon, prizemlje, desno, soba 007
telefon: +985 1 239 3800
e-mail: dgrbesa ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak od 10 do 12 h

Akademske kvalifikacije

 • 1993 - 1997: doktor bitehničkih znanosti
 • 1984 - 1988: magistar znanosti
 • 1974 - 1980: diplomirani inžinjer poljoprivrede

Radno iskustvo

 • 1981 - : Fakultet poljoprivrednih znanosti

Nastava

Znanstveni interesi

 • Hranidba preživača
 • Kemijski sastv i hranjiva vrijednost kukuruza

Usavršavanja

 • 04. 07. 2010. - 20. 07. 2010.: Stipendija Cochran Feloowship Program američkog ministarstva poljoprivrede (USDA)SAD (Columbia, Kirksvill, Washington, DC), University of Missoury i Turman State University (mješovito)
 • 02. 08. 2007. - 17. 08. 2007.: USDA Cochran Fellowship Project in cooperation with The Mid-America Consultants International. Biomass/Biodiesel Ethanol Development Program. (mješovito)
  Training in usage of ethanol co-products in animal nutrition
  USAD Cochran Fellowship Project in cooperation with The Mid-America Consultants International. Biomass/Biodiesel Ethanol Development Program
 • 23. 10. 2002. - 13. 11. 2002.: USDA Forage Research Farm and Center, University of Minnesota and Wisconsin Extension Service on campus, Ridgewater College, Hutchinson, Minnesota, (mješovito)
  Accomplished training program me in Dairy Nutrition

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kvaliteta mesa i jaja kokoši hrvatice Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj fitogenih dodataka na kvalitetu jaja i zdravstveni status kokoši nesilica Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj mikotoksina na sadržaj fenola i karotenoida u zrnu kukuruza Sveučilište u Zagrebu završen
Biljna raznolikost i hranidbena vrijednosti ovčjih pašnjaka jadranskog područja MZOS završen
Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Online sustav za sastavljanje krmnih smjesa VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi

Publikacije

 • Grbesa, D. (2016). Hranidbena svojstva kukuruza. Bc Institut i Agronomski fakultet. str.136. Zagreb
 • Kljak, Kristina; Grbeša, Darko (2015): Carotenoid content and antioxidant activity of hexane extracts from selected Croatian corn hybrids. Food Chemistry 167: 402-408.
 • Kljak, Kristina; Šárka, Evžen; Dostálek, Pavel; Smrčková, Petra; Grbeša, Darko (2015). Influence of physicochemical properties of Croatian maize hybrids on quality of extrusion cooking. LWT - Food Science and Technology 60: 472-477.
 • Kljak, Kristina; Grbeša, Darko; Karolyi, Danijel (2014): Reflectance colorimetry as a simple method for estimating carotenoid content in maize grain. Journal of Cereal Science 59: 109-111.

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=6111

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=maoPVFIAAAAJ&hl=hr