Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika

doc. dr. sc. Ana Marija Jagatić Korenika

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: 1.paviljon, 2. kat, soba 019
telefon: +385 1 462 7986
e-mail: amjagatic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak 10:00-12:00

Akademske kvalifikacije

 • 2009 - 2015: Poslijediplomski studij Poljoprivredne znanosti
  Agronomski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Doktorska disertacija- Utjecaj hladne maceracije na polifenolni sastav i senzorna svojstva vina kultivara Pošip, Maraština, Malvazija, Kraljevina i Škrlet (Vitis vinifera L.)
  Mentor: prof.dr.sc. Ana Jeromel
 • 2002 - 2008: Dodiplomski studij bilinogojstvo, smjer VVV
  Agronomski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Diplomski rad - „Utjecaj hrvatske hrastovine na koncentraciju hlapivih fenola u vinima Maraštine i Plavine“
  Mentor: prof.dr.sc. Stanislava Herjavec

Radno iskustvo

 • 2008 - : Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  2008 - 2015 Asistent
  2015 - 2016 Poslijedoktorand
  2016 - Docent

Nastava

Znanstveni interesi

 • vinarstvo
 • kemijski sastav vina
 • senzorna svojstva vina
 • senzorno ocjenjivanje vina

Usavršavanja

 • 13. 11. 2014. - 15. 11. 2014.: Agronomski Fakultet (stručno)
  Certifikat o provjeri sposobnosti i znanja senzornih ocjenjivača vina i voćnih vina
 • 01. 10. 2013. - 30. 10. 2013.: Biotehnički fakultet u Ljubljani, Slovenija (mješovito)
  Izobrazba poslijediplomskih studenata (djelatnika) AFZ-a na inozemnim institucijama
  voditelj: prof.dr.sc. Tatjana Košmerl
 • 01. 10. 2012. - 30. 10. 2012.: Poljoprivredni i prehrambeni fakultet Sveučilišta u Skopju , Makedonija (mješovito)
  Ceepus

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Nove metode analize nepoželjnih mirisa u vinima autohtonih i udomaćenih kultivara Sveučilište u Zagrebu završen
Nove metode ekstrakcije aroma i polifenola u evaluaciji sorata vinove loze Sveučilište u Zagrebu završen
Uzroci netipične arome starenja u vinu MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Primjena mikorize u vinogradarsko-vinarskoj proizvodnji na području Zagrebačke županije Suradnja s tijelima uprave u provedbi

Publikacije

 • Jagatić Korenika, Ana-Marija; Mihaljević Žulj, Marin; Puhelek, Ivana; Plavša, Tomislav; Jeromel, Ana.
  Study of phenolic composition and antioxidant capacity of Croatian macerated white wines. // Mitteilungen Klosterneuburg. 64 (2014) ; 171-180.
 • Maslov, Luna; Jeromel, Ana; Herjavec, Stanka; Jagatić Korenika, Ana-Marija; Mihaljević, Marin; Plavša, Tomislav.
  Indole-3-acetic acid and tryptophan in Istrian Malvasia grapes and wine. // Journal of food agriculture & environment. 9 (2011) , 3/4; 29-33.
 • Jagatić Korenika, Ana-Marija; Batistić, Ivan; Jeromel, Ana.
  Utjecaj hladne maceracije na kakvoću vina Grk. // Glasnik zaštite bilja. 40 (2017) , 5; 94-102.
 • Jagatić Korenika, Ana-Marija; Ivan, Naletilić; Mihaljević Žulj, Marin; Puhelek, Ivana; Jeromel, Ana.
  Utjecaj roka berbe i temperature maceracije na polifenolni sastav grožđa i vina sorte Frankovka (Vitis vinifera L.). // Glasnik zaštite bilja. 5 (2015) ; 92-97.
 • Mihaljević Žulj, Marin; Tomaz, Ivana; Maslov Bandić, Luna; Puhelek, Ivana; Jagatić Korenika, Ana Marija; Jeromel, Ana.
  Influence of Different Yeast Strains on Metabolism of Tryptophan and Indole-3-Acetic Acid During Fermentation. // South African journal of enology and viticulture. 36 (2015) , 1; 44-49.
 • Jagatić Korenika, Ana-Marija; Jeromel, Ana; Mihaljević Žulj, Marin; Puhelek, Ivana.
  Utjecaj hladne maceracije na kemijski sastav vina autohtonih hrvatskih sorti vinove loze. // Glasnik zaštite bilja. 35 (2012) , 4; 78-86.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=315836

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=0b7g_hsAAAAJ&hl=hr