Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj

doc. dr. sc. Marin Mihaljević Žulj

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: 7. paviljon, 2. kat
telefon: +385 1 462 7973
e-mail: mmihaljevic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački
Termin konzultacija: četvrtak od 10 do 12 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2015: doktorat znanosti
  Agronomski fakultet u Zagrebu
  Doktorska disertacija - Utjecaj kvasaca i amonijevog sulfata na pojavu netipične arome starenja vina
 • 2007 - 2015: dipl.ing.
  Agronomski fakultet u Zagrebu
  Diplomski rad - Fitoplazmoze vinove loze - monitoring stanja zaraženosti vinograda na pokušalištu Jazbina

Radno iskustvo

 • 2016 - : Agronomski fakultet u Zagrebu
  docent
 • 2015 - 2016: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Poslijedoktorand
 • 2009 - 2015: Agronomski fakultet u Zagrebu
  asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • tehnologija proizvodnje i kemijski sastav voćnih rakija
 • netipična aroma starenja u vinu

Usavršavanja

 • 13. 11. 2014. - 15. 11. 2014.: Agronomski fakultet u Zagrebu (stručno)
  Certifikat o provjeri sposobnosti i znanja senzornih ocjenjivača vina i voćnih vina
 • 26. 06. 2014. - 27. 06. 2014.: World Spirits, Bad Kleinkirchheim (stručno)
  Certifikat o provjeri sposobnosti senzornih ocjenjivača voćnih rakija
 • 11. 06. 2013. - 12. 06. 2013.: Lallemand, France (mješovito)
  Znanstveno-stručna edukacija o malolaktičnoj fermentaciji - Lallemand malolactic fermentation education

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze EU programi u provedbi
Hlapive komponente drveta i njihov utjecaj na kakvoću vina Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Nove metode analize nepoželjnih mirisa u vinima autohtonih i udomaćenih kultivara Sveučilište u Zagrebu završen
Nove metode ekstrakcije aroma i polifenola u evaluaciji sorata vinove loze Sveučilište u Zagrebu završen
Uzroci netipične arome starenja u vinu MZOS završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Maslov, L., Tomaz, I., Žulj, M. M., & Jeromel, A. (2017). Aroma characterization of predicate wines from Croatia. European Food Research and Technology, 243(2), 263-274.
 • Žulj, M. M., Maslov, L., Tomaz, I., & Jeromel, A. (2015). Determination of 2-aminoacetophenone in white wines using ultrasound assisted SPME coupled with GC-MS. Journal of analytical chemistry, 70(7), 814-818.
 • Korenika, A. M. J., Žulj, M. M., Puhelek, I., Plavša, T., & Jeromel, A. (2014). Study of phenolic composition and antioxidant capacity of Croatian macerated white wines. Mitteilungen Klosterneuburg, Rebe und Wein, Obstbau und Früchteverwertung, 64(4), 171-180.
 • Maslov, L., Jeromel, A., Herjavec, S., Korenika, A. M. J., Mihaljević, M., & Plavša, T. (2011). Indole-3-acetic acid and tryptophan in Istrian Malvasia grapes and wine. Journal of food agriculture & environment, 9(3/4), 29-33.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=315840

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&pli=1&user=TFKISf4AAAAJ