Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Goran Andlar

Lokacija ureda: 4. paviljno, prizemlje, soba 44
telefon: +385 01 239 3658
e-mail: gandlar ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10 do 11 sati

Akademske kvalifikacije

  • 2016 - 2017: docent
  • 2012 - 2016: viši asistent u suradničkom zvanju znanstvenog novaka
  • 2006 - 2012: asistent - znanstveni novak

Radno iskustvo

  • 2006 - 2017: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

  • Teorija kulturnog krajobraza
  • Inventarizacija, analiza i vrednovanje ruralnog krajobraza
  • Istraživanje suhozidnog mediteranskog krajobraza
  • Tipologija krajobraza i krajobrazne osnove
  • Krajobrazne politike - legislativa

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Analiza i planiranje ruralnih krajobraza Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Važnost i mogućnosti primjene suvremenih održivih pristupa regulaciji urbanih i ruralnih prostora Sveučilište u Zagrebu završen
SREDOZEMNI KRAJOBRAZ KAO ČIMBENIK IDENTITETA HRVATSKE njegova zaštita i razvoj MZOS završen
Važnost povezivanja zelenih sustava gradskih regija sa zaštićenim područjima prirode Sveučilište u Zagrebu završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Krajobrazna osnova Nacionalnog parka Krka Ostalo završen
Konzervatorska podloga kulturnog krajolika Starogradskog polja Suradnja s tijelima uprave završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290864

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=FtgEx4cAAAAJ&hl=en&oi=sra