Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Kristina Batelja Lodeta

doc. dr. sc. Kristina Batelja Lodeta

Zavod za voćarstvo
Lokacija ureda: 1. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 4004
e-mail: kbatelja ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski , engleski , njemački
Termin konzultacija: četvrtak od 10 do 12

Akademske kvalifikacije

 • 2005 - 2011: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  Učinci natrijeva klorida na fiziološke procese, morfološka svojstva i kakvoću ploda lubenice (Citrullus lanatus L.)
 • 2000 - 2005: Magistarski rad
  Poslijediplomski studij; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  Djelovanje trifluralina na klijance bosiljka (Ocimum basilicum L.)
 • 1994 - 2001: Diplomski rad
  Diplomski studij; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Morfološka svojstva i uzgojne karakteristike roda Tulipa

Radno iskustvo

 • 2012 - : Agronomski fakultete Sveučilišta u Zagrebu
  Zavod za voćartsvo
 • 2004 - 2012: Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split

Nastava

Znanstveni interesi

 • Fiziologija i biotehnologija voćarskih kultura

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Primjena WinFOLIA TM sustava u morfološkoj karakterizaciji listova voćnih i ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Evaluacija genotipova pšenice tolerantnih na sušu, molekularna karakterizacija virusa smokve i mikropropagacija aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena WinSEEDLE™ sustava u morfološkoj karakterizaciji sjemenki voćnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Evaluacija uzgajanih trešanja i višnje Maraske u mediteranskom dijelu Hrvatske MZOS završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=274780