Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Dalibor Bedeković

doc. dr. sc. Dalibor Bedeković

Zavod za hranidbu životinja
Lokacija ureda: 2. paviljon, prizemlje, broj sobe 005
telefon: +385 1 239 4007
e-mail: dbedekovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10-12 sati

Akademske kvalifikacije

  • 2008 - 2013: doktorski rad
    Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

    "Utjecaj udjela pogače uljane repice u krmnim smjesama na proizvodne rezultate i zdravlje peradi"

Radno iskustvo

  • 2007 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

  • Uzgoj peradi i kunića
  • Alternativni uzgoji peradi
  • Hrvatske izvorne pasmine peradi

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Sadržaj i antioksidacijska aktivnost fenolnih kiselina antocijanina zrna žutog kukuruza Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Fenotipska svojstva, masnokiselinski sastav i senzorna kvaliteta mesa i jaja kokoši hrvatice Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj fitogenih dodataka na kvalitetu jaja i zdravstveni status kokoši nesilica Sveučilište u Zagrebu završen
Utjecaj mikotoksina na sadržaj fenola i karotenoida u zrnu kukuruza Sveučilište u Zagrebu završen
Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Proizvodnja mesa i jaja kokoši hrvatice na obiteljskim gospodarstvima Splitsko-dalmatinske županije VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=302652

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=AuixWzsAAAAJ&hl=hr