Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Darija Bilandžija

doc. dr. sc. Darija Bilandžija

Zavod za opću proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 1. kat, soba 116
telefon: +385 1 239 4089
e-mail: dbilandzija ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2011 - 2015: Doktorica znanosti
  "Emisija ugljikovog dioksida pri različitim načinima obrade tla"
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  (poslijediplomski doktorski studij: Poljoprivredne znanosti)
  doktorica je iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polja poljoprivreda, grane ekologija i zaštita okoliša
 • 2000 - 2007: Diplomirana inženjerka
  "Određivanje reakcije tla u različitim otopinama"
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  (studij: bilinogojstvo; usmjerenje: voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo)
 • 1996 - 2000: Gimnazija
  V. gimnazija (Prirodoslovno-matematička gimnazija), Zagreb

Radno iskustvo

 • 2011 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Zavod za Opću proizvodnju bilja
 • 2009 - 2011: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
  Odjel za zaštitu klime i ozonskog sloja
 • 2008 - 2009: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Zavod za Opću proizvodnju bilja

Nastava

Znanstveni interesi

 • Ekološka poljoprivreda
 • Agroklimatologija
 • Klimatske promjene i poljoprivreda
 • Agroekologija

Usavršavanja

 • 13. 09. 2012. - 29. 09. 2012.: University of Natural Resources and Applied Life Sciences (BOKU), The Institute of Soil Science, Vienna, Austria (mješovito)
  U sklopu Erasmus programa položila modul „Permaculture Design Course-Aspern Seestadt“ (kod prof.dr.sc. Werner Kvarda)
 • 11. 01. 2012. - 14. 02. 2012.: Kyoto University, Disaster Prevention Research Institute, Kyoto, Japan (znanstveno)
  Usavršavanje u sklopu hrvatsko-japanskog znanstveno-istraživačkog projekta „Identifikacija rizika i planiranje korištenja zemljišta za ublažavanje nepogoda pojave klizišta i odrona zemlje te poplava u Hrvatskoj“ (kod. prof.dr.sc. Yosuke Yamashiki)
 • 12. 05. 2011. - 17. 05. 2011.: Institute of Crop Production Science Szent Istvan University & Research Institute of Debrecen University (znanstveno)
  Trening u sklopu bilateralnog projekta: “Impact of tillage and fertilization on probable climate threats in Hungary and Croatia, soil vulnerability and protection”(kod prof.dr.sc. Marta Birkas)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 u provedbi
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu završen
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu završen
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS završen
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju završen
Konzervacijsko gospodarenje na tlima izloženim djelovanju erozije vodom MZOS završen
Risk Identification and Land-use Planning for Disaster Mitigation of Landslides and Floods in Croatia SATREPS Program FY2008 (JICA and JST, Japan) završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Izgradnja preduvjeta za primjenu viših razina metodologije Međuvladinog tijela o klimatskim promjenama (IPCC-a) u izračunu odliva/emisija stakleničkih plinova u sektoru Korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva (LULUCF 3) EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša, d.o.o. u provedbi
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede završen
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen