Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Marina Brčić

dr. sc. Marina Brčić

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 3. kat, soba 315
telefon: +385 1 239 3662
e-mail: mbrcic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda 10 - 11

Akademske kvalifikacije

 • 2010 - 2017: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Agronomska i energetska svojstva uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom
 • 2002 - 2008: Diplomski rad
  Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
  Utjecaj volumena supstrata i starosti presadnica paprike na dinamiku prinosa

Radno iskustvo

 • 2009 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2017.- sada poslijedoktorand
  2009. - 2017. znanstveni novak -asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Tehnologija proizvodnje uljane repice, šećerne repe, lana i ostalog industrijskog bilja

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Prinos i kvaliteta zrna i žetvenih ostataka uljane repice i pira u ovisnosti o sorti i gnojidbi dušikom Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Uljarice i alternativne kulture u održivom sustavu ratarske proizvodnje Sveučilište u Zagrebu završen
Evaluacija i rajonizacija sorata šećerne repe u R. Hrvatskoj MOZS završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=324296

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=d6GbPA4AAAAJ&hl=hr