Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Iva Dolenčić Špehar

doc. dr. sc. Iva Dolenčić Špehar

Zavod za mljekarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 1. kat
telefon: +385 1 239 3704
e-mail: ispehar ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: četvrtak od 12-13 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2006 - 2014: Doktor biotehničkih znanosti
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.
 • 1995 - 2004: Diplomirani inženjer agronomije, smjer stočarstvo, usmjerenje mljekarstvo
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Radno iskustvo

 • 2005 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

 • Tehnologija proizvodnje autohtonih sireva
 • Proizvodnja kozjih i ovčjih sireva
 • Endogeni enzimi mlijeka

Usavršavanja

 • 16. 12. 2016. - 16. 12. 2016.: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (stručno)
  Radionica: Izrada projektnih prijedloga : ERASMUS+ i Horizon 2020 programi.
 • 08. 06. 2016. - 08. 06. 2016.: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (nastavno)
  Radionica: Kriteriji za izbor i dizajn medija, metoda i didaktičkih strategija u sveučilišnoj nastavi te Projektna nastava u visokoškolskoj ustanovi.
 • 01. 06. 2016. - 01. 06. 2016.: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (nastavno)
  Radionica: Suradničko učenje te praćenje i ocjenjivanje.
 • 08. 04. 2016. - 29. 04. 2016.: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (nastavno)
  Ciklus radionica Podizanje kvalitete izvedbe visokoškolske nastave (Ciljevi kao ishodi studentskih postignuća, Izazovi uvažavajućeg dijaloga, metode suradničkog učenja i njihovo opravdavanje u nastavi, Metode čitanja, gledanja i demonstracije, Evaluacija nastavnika i učenika-sadašnja uloga i perspektive).
 • 10. 03. 2016. - 10. 03. 2016.: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet (znanstveno)
  1. Mentorska radionica Poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u provedbi
Optimizacija tempereture toplinske obrade mlijeka za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Izbor mikrobne kulture za proizvodnju ovčjeg jogurta Sveučilište u Zagrebu završen
Izrada i primjena matematičkog modela standardizacije mlijeka u proizvodnji tradicionalnih sireva Sveučilište u Zagrebu završen
Elementi ekološke proizvodnje i analitičke metode za dokazivanje izvornosti sira MZOS završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Dolenčić Špehar, I., Martinković, F., Havranek, J., Marinculić A., Tudor Kalit, M., Kalit, S. (2013) Detection of cathepsin D in ewe milk by Western Blotting method. Mljekarstvo, 63, 1, 36-41.
 • Dolenčić Špehar, I., Mioč, B. (2013) Čimbenici proizvodnje i kemijskog sastava kozjeg mlijeka. Stočarstvo : časopis za unapređenje stočarstva, 3, 67, 89-97.
 • Zamberlin, Š., Dolenčić Špehar, I., Kelava, N., Samaržija, D. (2012) Probiotic bacterium Lactobacillus rhamnosus : beneficial and adverse effects on human health. Milchwissenschaft, 67, 1, 30-33.
 • Pogačić, T., Kelava, N., Zamberlin, Š., Dolenčić-Špehar, I., Samaržija, D. (2010) Methods for Culture-Independent Identification of Lactic Acid Bacteria in Dairy Products. Food technology and biotechnology, 48, 1, 3-10.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/270491

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=_MuETUQAAAAJ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2016: Ministarstvo poljoprivrede RH
  Član Radne skupine za označivanje mlijeka u okviru Savjeta za praćenje stanja u proizvodnji i preradi mlijeka pri Ministarstvu poljoprivrede.
 • 2006: Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
  Član Hrvatske mljekarske udruge, Zagreb