Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Maja Ferenčaković

doc. dr. sc. Maja Ferenčaković

Zavod za opće stočarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 2. kat, Zavod za opće stočarstvo
telefon: +385 1 239 3799
e-mail: mferencakovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak, od 9 do 13h

Akademske kvalifikacije

 • 2010 - 2015: dr.sc.
  doktor poljoprivrednih znanosti
  Naslov doktorske disertacije: Molecular dissection of inbreeding depression for semen quality traits in cattle
 • 2001 - 2009: magistar inženjer agronomije
  Magistar inženjer ribarstva i lovstva
  Naslov diplomskog rada: Polimorfizam DGAT1 gena u autohtonim hrvatskim populacijama ovaca

Radno iskustvo

 • 2009 - : Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  2016 - danas: Docent
  2015 - 2016: Poslijedoktorand
  2014 - 2015: Asistent
  2009 - 2014: Znanstveni novak “Strategije eliminacije genetskih defekata u selekcioniranim populacijama (178-1780460-0546)”, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Prof. dr. sc. Ino Čurik

Nastava

Znanstveni interesi

 • Metode procjene inbreeding depresije
 • Očuvanje genetskih resursa
 • Karakterizacija populacija putem pedigrea i molekularnih tehnika
 • Procjena genetske raznolikosti

Usavršavanja

 • 30. 10. 2016. - 06. 11. 2016.: Roslin Institute (znanstveno)
  Tečaj “Short Course in Evolutionary Quantitative Genetics“ Dr. Bruce Walsh, Department of Ecology & Evolutionary Biology, University of Arizona
 • 26. 07. 2015. - 02. 08. 2015.: Ludwig-Maximilians-Universität München (znanstveno)
  Radionica “Next Generation sequencing“
 • 24. 11. 2013. - 08. 12. 2013.: Universität für Bodenkultur Wien (znanstveno)
  Testiranje statističkih modela za mapiranje inbriding depresije, voditelj: Univ.Prof. Johann Sölkner, PhD
 • 24. 03. 2013. - 07. 04. 2013.: Universität für Bodenkultur Wien (znanstveno)
  Razvoj statističkih modela za mapiranje inbriding depresije, voditelj: Univ.Prof. Johann Sölkner, PhD.
 • 25. 11. 2012. - 09. 12. 2012.: Universität für Bodenkultur Wien (znanstveno)
  Procjena inbridinga iz visoko-rezolutnih SNP čipova, voditelj: Univ.Prof. Johann Sölkner, PhD.
 • 01. 10. 2012. - 07. 10. 2012.: Agronomski fakultet, Sveučililište u Zagrebu i Universität für Bodenkultur Wien (znanstveno)
  Ljetna škola: “Livestock Conservation Genomics: Data, Tools and Trends“, Pag, Hrvatska
 • 20. 03. 2012. - 17. 05. 2012.: Universität für Bodenkultur Wien (znanstveno)
  Genomski podaci iz visoko-rezolutnih SNP čipova, voditelj: Univ.Prof. Johann Sölkner, PhD. – ESF stipendija 3733
 • 01. 04. 2011. - 01. 07. 2011.: Universität für Bodenkultur Wien (znanstveno)
  Procjena autozigotnosti korištenjem ROH pristupa na više populacija goveda i evaluacija rezultata, voditelj: Univ.Prof. Johann Sölkner, PhD.
 • 01. 10. 2010. - 31. 03. 2011.: Universität für Bodenkultur Wien (znanstveno)
  Obrada genomskih podataka, stvaranje baza podataka, primjena i prilagodba ROH pristupa kod goveda, voditelj: Univ.Prof. Johann Sölkner, PhD. – Ernst Mach stipendija
 • 24. 05. 2010. - 28. 05. 2010.: SRCE, Sveučilište u Zagrebu (mješovito)
  SAS i modeli analize varijance: Primijenjena statistika III (S430)
 • 29. 03. 2010. - 02. 04. 2010.: SRCE, Sveučilište u Zagrebu (mješovito)
  SAS, korelacijska i regresijska analiza: Primijenjena statistika II (S420)
 • 15. 02. 2010. - 19. 02. 2010.: SRCE, Sveučilište u Zagrebu (mješovito)
  SAS i osnove statistike: Primijenjena statistika I (S410)
 • 20. 07. 2009. - 23. 10. 2009.: SERIDA, Gijon, Španjolska (znanstveno)
  Usavršavanje u metodama analize mitohondrijske DNA i Y kromosoma
 • 07. 04. 2008. - 11. 04. 2008.: Institut Ruđer Bošković, Zagreb (znanstveno)
  Metodološki tečajevi u biologiji i medicini: DNA i RNA

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u provedbi
Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti preživača Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Upotreba cijelog genoma mitohondrijske DNA u oplemenjivanju i konzervacijskoj genetici goveda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Prostorne informacije u istraživanju domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Arheogenetika goveda u Hrvatskoj; ekstrakcija i priprema aDNA do sekvenciranja Sveučilište u Zagrebu završen
Identifikacija signala selekcije u genomu domaćih životinja pomoću visoko rezolutne genomske informacije Sveučilište u Zagrebu završen
Strategije eliminacije genetskih defekata u selekcioniranim populacijama Ostalo završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Ferenčaković, Maja; Sölkner, Johann; Kapš, Miroslav; Curik, Ino Genome-wide mapping and estimation of inbreeding depression of semen quality traits in a cattle population. // Journal of dairy science, 100 (2017), 6; 4721-4730. doi:https://.org/10.3168/jds.2016-12164 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • Curik, Ino; Ferenčaković, Maja; Sölkner, Johann Inbreeding and runs of homozygosity: A possible solution to an old problem. // Livestock science, 166 (2014) 1-9. doi:10.1016/j.livsci.2014.05.034 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 • Ferenčaković, Maja; Soelkner Johann; Čurik Ino Estimating autozygosity from high-throughput information: effects of SNP density and genotyping errors. // Genetics selection evolution, 45 (2013) 42-1. doi:10.1186/1297-9686-45-42 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • Ferenčaković, Maja; Hamzić, E.; Gredler, B.; Solberg, T.R.; Klemetsdal, G.; Čurik, Ino; Sölkner, J. Estimates of autozygosity derived from runs of homozygosity: empirical evidence from selected cattle populations. // Journal of Animal Breeding and Genetics, 130 (2013), 4; 286-293. doi:10.1111/jbg.12012 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 • Ferenčaković, Maja; Čurik, Ino; Perez-Pardal, Lucia; Royo, Luis J.; Čubrić Čurik, Vlatka; Fernandez, Ivan; Alvarez, Isabel; Kostelić, Antun; Šprem, Nikica; Krapinec, Krešimir; Goyache, Felix Mitochondrial DNA and Y-chromosome diversity in East Adriatic sheep. // Animal genetics, 44 (2013), 2; 184-192. doi:10.1111/j.1365-2052.2012.02393.x (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/320876?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=kH0OITIAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2018: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Voditelj diplomskog studija Genetika i oplemenjivanje životinja