Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ante Galić

doc. dr. sc. Ante Galić

Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport
Lokacija ureda: 1. paviljon, 1. kat, broj sobe 007
telefon: +385 1 239 3683
e-mail: agalic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: Utorak od 8 do 10 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2008 - 2014: Doktor biotehničkih znanosti
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 • 1999 - 2007: Dipl.ing. prehrambene tehnologije
  Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Radno iskustvo

 • 2008 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

 • Transportni sustavi, tehnologija i mehanizmi prometa u poljoprivredi
 • Toplinski sustavi, hlađenje i rashladna tehnika u poljoprivredi
 • Projektiranje tehničko tehnoloških sustava i postrojenja, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda
 • Energetika, regulacija, automatizacija i instrumentalizacija

Usavršavanja

 • 28. 08. 2019. - 17. 09. 2019.: Centar za vanjsku ekonomsku suradnju (FECC), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnih poslova NR Kine (mješovito)
  Seminar za hrvatske stručnjake u području poljoprivrede u NR Kini: Peking, Weihai, Rongcheng, Yantai, Weifang, Šangaj

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Bioaktivni spojevi češnjaka iz ekološkog i konvencionalnog uzgoja Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Antioksidacijski potencijal praha aronije Sveučilište u Zagrebu završen
Dorada i prerada tržišno neprihvatljivog voća i povrća i njihova primjena u hrani životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Identifikacija samooporavljivih procesa u biološkim materijalima MZOS završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
AGRofood sustainable gOalS Erasmus+ u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=303776

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=o4ASf4MAAAAJ&hl=hr