Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Aleksandra Perčin

Zavod za opću proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 1. kat, soba broj 118
telefon: +385 1 239 4048
e-mail: apercin ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: srijeda od 10-12

Akademske kvalifikacije

 • 2006 - 2012: Studij Poljoprivrednih znanosti
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Prostorna i vremenska raspodjela ukupnog i mineralnog dušika u pseudogleju pri različitoj gnojidbi dušikom
 • 1998 - 2005: Studij kemijskog inženjerastva i tehnologije
  Sveučilište u Zagrebu,Fakultet kemijskog inženjerastva i tehnologije
  Elektrokemijska istraživanja polianilinskog sloja s dodatkom orto-fenilendiamina

Radno iskustvo

 • 2006 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  2015:danas - docentica
  2012:2015 - znastvena novakinja - viši asistent
  2006:2012 - znanastvena novakinja

Nastava

Znanstveni interesi

 • Agroekologija
 • Onečišćenje tla i vode
 • Zaštita prirode
 • Kemija okoliša
 • Instrumentalne analitičke metode

Usavršavanja

 • 07. 11. 2017. - 09. 11. 2017.: Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (stručno)
  Sudjelovanju na treningu ''Environmental Analitical Chemistry''
 • 18. 03. 2013. - 22. 03. 2013.: Umwelt-Geräte-Zechnik GmbH i ICT International Pty Ltd (stručno)
  Međunarodna praktiča radionica o lizimetrima i sap-fow sustavima

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Erozija i degradacija tala Hrvatske Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Utjecaj otvorenih požara na kvalitetu tla i voda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Koncentracije Pt, Pd i Rh u zraku, tlu i vegetaciji grada Zagreba Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Bioremedijacija tla konopljom pri različitoj reakciji tla Sveučilište u Zagrebu završen
Hiperspektralno snimanje kukuruza u svrhu procjene sadržaja ukupnog dušika i prinosa na razini lista i pokrova Sveučilište u Zagrebu završen
Gnojidba dušikom prihvatljiva za okoliš MZOS završen
Impact of Tillage and Fertilization on Probable Climate Threats in Hungary and Croatia, Soil Vulnerability and Protection Mađarski nacionalni ured za istraživanje I tehnologiju završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Monitoring okoliša na pogonu Molve, CPS III-2020 Ostalo u provedbi
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2018. godini Ostalo u provedbi
Praćenje onečišćenja procijednih voda u 1. zoni zaštite vodocrpilišta Mala Mlaka u cilju provedbe Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2016.-2019. Grad Zagreb u provedbi
Postavljanje poljskog pokusa s ciljem istraživanja učinkovitosti naručiteljevih proizvoda u poljoprivredi Suradnja s gospodarstvom u provedbi
Izrada poluautomatske kružne traktorske sonde za mehaničko i precizno uzrokovanje tla Poslovno-inovacijski centrar Hrvatske – Bicro d.o.o. i Sveučilište u Zagrebu (Ured za transfer tehnologije) završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području CPS Molve Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2015. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2016. godini Ostalo završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2017. godini Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2017 Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2018 Ostalo završen
Trajno motrenje ekosustava okoliša CPS Molve-2019 Ostalo završen
Uzorkovanje tla s ciljem utvrrđivanja trenutnih fizikalnih i kemijskih značajki tla u istraživanom prostoru Ostalo završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Moslavka d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_PIK Vinkovci d.d. Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje učinkovitosti fosfornih i kalijevih gnojiva u poljoprivredi_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Belje Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_PIK Vinkovci Suradnja s gospodarstvom završen
Istraživanje utjecaja gnojidbe dušikom u različitim vremenima primjene kao i u različitim količinama na prinos_Vupik Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring poljoprivrednih tala na području utjecaja CPS Molve Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2013. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Monitoring vode iz drenskih cijevi u 2014. godini Suradnja s gospodarstvom završen
Usluga izrade eleborata nultog stanja područja objekata za preradu plina Molve i EP Žutica i područja objekata frakcionacije Ivanić Grad i EP Ivanić Suradnja s gospodarstvom završen
Gospodarenje tlom i klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Monitoring poljoprivrednih tala i šumskog ekosusutava na području CPS Molve Suradnja s tijelima uprave završen
Utjecaj različitih načina korištenja tla na klimatske promjene Suradnja s tijelima uprave završen
Održive mjere gospodarenje tlom u ekološkoj poljoprivredi za klimatske uvjete mediteranske poljoprivrede Ministarstvo poljoprivrede završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Mesic, M., Percin, A., Bogunovic, I., Zgorelec, Z., Gandjaeva, L. (2017) Environmental and production aspects of maize cultivation in relation with the different time-applied nitrogen. Columella - Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 4:1, 181-186
 • Šoštarić, M., Zgorelec, Ž., Babić, D., Šestak, I., Kisić, I., Mesić, M., Perčin, A. (2017) Radioactivity of selected agricultural soils in Croatia : effects of soil properties, soil management, and geological parameters. Water, air and soil pollution. 228:6, 218-1-218-
 • Mesić, M., Brezinščak, L., Zgorelec, Ž., Perčin, A., Šestak, I., Bilandžija, D., Trdenić, M., Lisac, H. (2016)
  The Application of Phosphogypsum in Agriculture. Agriculturae conspectus scintificus. 81:1, 7-13
 • Bogunović, I.; Kisić, I., Jurišić, A., (2015)
  Influence of wildfire and fire suppression by seawater on soil properties. Applied Ecology and Environmental Research. 13:4, 1157-1169
 • Jurišić, A., Zgorelec, Ž., Šestak, I., Mesić, M., Mikoć, V.
  (2014) Nitrate-Nitrogen Content in Soil and Lysimeter Water under Different Nitrogen Fertilization Levels in Crop Production. Agriculturae Conspectus Scientificus, 79:1, 45-50

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=288243

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=2bSoYvwAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2006: Hrvatsko tloznanstveno društvo
  Članica je Hrvatskog tloznanstvenog društva (HTD)