Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Vanja Jurišić

doc. dr. sc. Vanja Jurišić

Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport
Lokacija ureda: 4. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 3619
e-mail: vjurisic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, talijanski
Termin konzultacija: utorak, 10-12

Akademske kvalifikacije

 • 2004 - 2012: Dr. sc.
  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, studij Biotehnologija - bioprocesno inženjerstvo
  Doktorski rad "Optimization of high shear extrusion pretreatment of grass from genus Miscanthus as raw material in bioethanol production"
 • 1998 - 2004: Dipl. ing.
  Sveučilište u Zagrebu Prehrambeno-biotehnološki fakultet, studij Prehrambena tehnologija, smjer Nutricionizam
  Diplomski rad "Citotoksički učinak atrazina u CHO (Chinese Hamster Ovary)-K1 staničnoj liniji u monosloju"

Radno iskustvo

 • 2016 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Docentica
 • 2015 - 2016: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Stručna suradnica
 • 2012 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Znanstvena novakinja - viša asistentica
 • 2004 - 2012: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Znanstvena novakinja

Nastava

Znanstveni interesi

 • Obnovljivi izvori energije
 • Poljoprivredna biomasa
 • Procesi pretvorbe biomase
 • Tekuća, plinovita i čvrsta biogoriva
 • Energetske kulture za proizvodnju biogoriva
 • Miscanthus

Usavršavanja

 • 04. 07. 2017. - 15. 07. 2017.: Iowa State University, Department of Agricultural and Biosystems Engineering, IA, SAD (mješovito)
  Obnovljivi izvori energije, biogoriva, održivost. Izlaganje na temu "Predtretmani lignocelulozne biomase"
  Stipendija Sveučilišta u Zagrebu
 • 21. 03. 2013. - 22. 03. 2013.: Joint Research Centre, Europska komisija (znanstveno)
  Znanstvena podrška Dunavskoj regiji, klaster "Danube Bioenergy Nexus"
 • 20. 09. 2008. - 20. 03. 2009.: South Dakota State University, Agricultural and Biosystems Engineering Department, SD, SAD (znanstveno)
  Predtretmani u proizvodnji bioetanola iz lignocelulozne biomase
  Stipendija Hrvatske zaklade za znanost
 • 03. 08. 2007. - 17. 08. 2007.: University of MInnesota, MN, SAD (znanstveno)
  Proizvodnja biogoriva
  Stipendija USDA - Cochrane fellowship
 • 25. 09. 2006. - 28. 09. 2006.: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, EFP Consulting (znanstveno)
  Trodnevna radionica na temu prijave projekata u okviru FP7 programa
  Stipendija MZOŠ
 • 06. 02. 2006. - 04. 09. 2006.: Forum za slobodu odgoja (nastavno)
  Radionica „Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi“

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 u provedbi
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – GRACE Horizon 2020 u provedbi
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu završen
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu završen
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=270566

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=QCL_7ZwAAAAJ&hl=en