Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković

doc. dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković

Zavod za specijalno stočarstvo
Lokacija ureda: objekt D
telefon: +385 1 239 4018
e-mail: nkelava ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak od 10 do 12

Akademske kvalifikacije

 • 2006 - 2012: Doktorica znanost
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Povezanost genotipa, dobi, TG i DGAT1 gena sa zamašćenjem trupa i sadržajem masnih kiselina u mišićnom i masnom tkivu junadi
 • 2000 - 2005: diplomirani inženjer stočarstva usmjerenja mljekarstvo
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Primjena regresije u stočarskim istraživanjima koristeći SAS

Radno iskustvo

 • 2006 - : Agronomski fakultet
  2006 - 2012 znanstveni novak - asistent
  2012 - 2016 znanstveni novak - viši asistent
  2016 - docentica

Nastava

Znanstveni interesi

 • proizvodnja mlijeka i mesa, ekološka poljopriveda, fiziologija

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj MZOS završen

Publikacije

 • Tudor Kalit, M., Kalit, S., Delaš, I., Kelava, N., Karolyi, D., Kaić, D., Vrdoljak, M., Havranek, J. (2014) Changes in the composition and sensory properties of Croatian cheese in a lamb skin sack (Sir iz mišine) during ripening. International journal of dairy technology. 67 (2), 255-264. DOI: 10.1111/1471-0307.12117
 • Kelava Ugarković, N., Ugarković, D. (2013) Chemical and fatty acid composition of male mouflon (Ovis ammon musimon Pal.) meat. European journal of wildlife research. 59 (4), 469-475. doi:10.1007/s10344-013-0691-1
 • Pogačić, T., Kelava, N., Zamberlin, Š., Dolenčić-Špehar, I., Samaržija, D. (2010) Methods for Culture-Independent Identification of Lactic Acid Bacteria in Dairy Products. Food technology and biotechnology. 48 (1), 3-10.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=288085

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=AIHU5XAAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2004: Hrvatska mljekarska udruga
  član