Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Hrvoje Kutnjak

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 3. kat, soba 318
telefon: +385 1 239 3782
e-mail: hkutnjak ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2004 - 2010: dr. sc.
  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (Hrvatska)
  "Utjecaj agroekoloških čimbenika na sukcesiju travnjaka u zoni šume bukve i jele na Medvednici"
 • 1995 - 2001: prof. biol.
  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (Hrvatska)
  “Raznolikost faune tulara (Insecta: Trichoptera) na području Žumberačkog gorja"

Radno iskustvo

 • 2016 - : Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  docent
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)
  Predavač na BS i MS programima: Daljinska istraživanja u poljoprivredi, GIS i prirodni resursi, Spatial analysis and GIS (INTER-EnAgro), Poljoprivredna fitocenologija, Gospodarenje travnjacima, konzerviranje krme, .
  Istraživanje: primjena bespilotnih letjelica i satelitskih snimaka u monitoringu u poljoprivredi
 • 2013 - 2016: Europska komisija, JRC
  Postdoktorand
  JRC, EC, Land Resource Management Unit, Institute for Environment and Sustainability, Ispra (Italija)
  ▪ Prikupljanje, priprema i analiza globalnih setova podataka (klima, tlo, zemljišni pokrov, socio-ekonomija) i podloga za kompilaciju World Atlas of Desertification (WAD) i kartiranje degradacije zemljišta (disbalans nutrijenata u tlu i opterećenja vodonosnika, erozija tla)
  ▪ Znanstvena, tehnička i GIS urednička podrška središnjoj redakciji WAD-a i kontribucija u kompilaciji uvodne brošure WAD-a, te prezentiranje produkta na UN konferenciji - UNCCD COP12 in Ankara, Turkey.
  ▪ Analiza i priprema podataka (organski ugljik u tlu, dinamika produktivnosti) za testiranje indikatore degradacije zemljišta u sklopu pilot projekta Land Degradation Neutrality (LDN) za 16 država (UNCCD) za provedbu ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goal-SDG), i neutralne degradacije zemljišta (LDN target).
  ▪ Odabir metoda i oglednih primjera za integriranje biofizkalnih i socioekonomskih varijabli s dinamikom produktivnosti i degradacijom zemljišta.
  ▪ Prikupljanje i priprema globalnih vremenskih serija NDVI Spot Vegetation produkata i analiza vegetacijske fenologije i produktivnih varijabli potrebnih za praćenje dinamike produktivnosti
  ▪ Evaluacija ishodišne karte dinamike produktivnosti pomoću različitih vegetacijskih indeksa (The Copernicus Global Land Service products)
 • 2004 - 2013: Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Znanstveni novak - viši asistent
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)
  Asistent na BS i MS programima: GIS i prirodni resursi, Poljoprivredna fitocenologija, Gospodarenje travnjacima, konzerviranje krme, Spatial analysis and GIS.
  Istraživanje: primjena bespilotnih letjelica i satelitskih snimaka u monitoring u poljoprivredi, integracija vegetacijske sukcesije sa agroekološkim čimbenicima i kartiranje ekoloških parametara (tlo, vegetacija, reljef, korištenje zemljišta), optimizacija utilizacije travnjačkih resursa u stočarskoj proizvodnji.

Nastava

Znanstveni interesi

 • daljinska istraživanja i primjena bespilotnih letjelica i satelitskih snimaka u monitoring u poljoprivredi, ekologija bilja, prostorne analize, degradacija zemljišta i globalna ekologija, konzervacijska biologija

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Networking, partnerships and tools to enhance in situ conservation of European plant genetic resources Horizon 2020 u provedbi
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Održiva proizvodnja i evaluacija biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu završen
Održiva proizvodnja biomase travnjaka i energetskih kultura u marginalnim ekološkim područjima Sveučilište u Zagrebu završen
Vrednovanje održivih sustava proizvodnje krme u brdsko-planinskim područjima MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/270601?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=DATQ9qgAAAAJ&hl=en