Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Ana Lovrić

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Lokacija ureda: 6. paviljon, 3 kat, broj sobe 304
telefon: +385 1 239 3941
e-mail: alovric ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: ponedjeljak od 14 do 15 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2011 - 2015: Doktorica znanosti
  Doktorska disertacija
  Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Učinak selekcije kod visoke i niske razine gnojidbe dušikom na prinos i pekarsku kakvoću ozime pšenice
 • 2008 - 2010: Magistra inženjerka biljnih znanosti
  Diplomski rad
  Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Postupci prikupljanja uzoraka biljnog tkiva i metode izolacije molekula DNK
 • 2005 - 2008: Sveučilišna prvostupnica inženjerka biljnih znanosti
  Završni rad
  Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Tehnološki rizici u uzgoju kupusa za kiseljenje

Radno iskustvo

 • 2017 - : Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Poslijedoktorand
 • 2011 - 2017: Agronomski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
  Znastveni novak,asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Genetika i oplemenjivanje pšenice
 • Pekarska kakvoća pšenice
 • Primjena molekularnih markera u oplemenjivanju bilja

Usavršavanja

 • 27. 09. 2016. - 29. 09. 2016.: Institut za ratarstvo i povrćarstvo, Novi Sad (znanstveno)
  Advancements in Plant Breeding, Trial Design and Analysis

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Genetsko poboljšanje i optimizacija potencijala rodnosti pšenice Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Procjena genetske adaptabilnosti hrvatskog sortimenta kukuruza i soje u funkciji oplemenjivanja prema tolerantnosti na sušu Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Morfološka i molekularna karakterizacija germplazme ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Molekularna karakterizacija germplazme ratarskih kultura Sveučilište u Zagrebu završen
Primjena molekularno-genetičkih metoda u analizi agrobioraznolikosti i oplemenjivanju poljoprivrednog bilja Sveučilište u Zagrebu završen
Proučavanje variabilnosti germplazme pšenice, trešnje i rogača na fenotipskoj i molekularnoj razini Sveučilište u Zagrebu završen
Proučavanje varijabilnosti i nasljeđivanja gospodarski važnih svojstava u oplemenjivačkim populacijama poljoprivrednog bilja korištenjem klasičnih i molekularno-genetičkih metoda Sveučilište u Zagrebu završen
Efikasnost korištenja dušika i pekarska kakvoća kod pšenice MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=329145

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=HuuDfbQAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2015: Hrvatsko genetičko društvo
  član