Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ana Matin

izv. prof. dr. sc. Ana Matin

Lokacija ureda: 4.paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 3625
e-mail: amatin ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak 12- 14

Akademske kvalifikacije

 • 2004 - 2012: dr.sc. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 • 1997 - 2003: dipl. ing. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Radno iskustvo

 • 2004 - : Sveučlište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

 • posliježetvena tehnologija
 • obnovljivi izvori energije
 • tehnologija proizvodnje krmnih smjesa

Usavršavanja

 • 04. 07. 2017. - 15. 07. 2017.: Iowa State University (mješovito)
 • 22. 02. 2016. - 26. 02. 2016.: Institute of Food Technology (mješovito)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu Europski fond za regionalni razvoj - program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020 u provedbi
Growing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries“ – GRACE Horizon 2020 u provedbi
Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Zbrinjavanje mulja kroz proizvodnju energetskih kultura Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Mogućnosti smanjenja emisije ispušnih plinova kod traktorskih motora Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje Sveučilište u Zagrebu završen
Energetska svojstva posliježetvenih ostataka novih sorata soje - proizvodnja bioplina Sveučilište u Zagrebu završen
Iskoristivost ostataka buče kao komponente u proizvodnji bioplina za potrebe obnovljivih izvora energije Sveučilište u Zagrebu završen
Prenamjena pulpe buče kao onečišćivača okoliša u sirovinu za proizvodnju zelene energije MZO završen
Saniranje tehnoloških nusproizvoda iz proizvodnje biodizela do energije MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Potencijal proizvodnje zelene energije iz ostataka ratarske proizvodnje VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi u provedbi
Potencijal energetske kulture Sida Hermaphrodita na ekološkom poljoprivrednom gospodarstvu VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen
Uvođenje trave Miscanthus kao energetske kulture za grijanje plastenika na OPG-u VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

 • Matin, Ana; Krička, Tajana; Jurišić, Vanja; Voća, Neven; Žunić, Juliana; Grubor, Mateja (2017): Effects of different air drying temperature on sunflower seeds oil and ash content. Journal on Processing and Energy in Agriculture. 21, 1; 5-8.
 • Matin, Ana; Krička, Tajana; Antonović, Alan; Neven Voća, Vanja Jurišić, Nikola Bilandžija, Iva Pankretić, Mateja Grubor, Danijela Slipčević (2017): Iskoristivost zobi u nutritivne i energetske svrhe (Oat utilization for nutrition and energy purposes), 52 st Croatian and 12th International Symposium on Agriculture, 664-668
 • Krička, Tajana; Matin, Ana; Bilandžija, Nikola; Jurišić, Vanja; Antonović, Alan; Voća, Neven; Grubor, Mateja (2017): Biomass valorization of Arundo donax L., Miscanthus × giganteus and Sida hermaphrodita for biofuel production. // International Agrophysics. 31; 575-581
 • Matin, Ana; Krička, Tajana; jurišić, Vanja; Voća, Neven; Antonović, Alan; Bilandžija, Nikola; Grubor, Mateja; Miličević, Igor (2016): Iskoristivost biomase kukuruza za proizvodnju toplinske energije, 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture, 489-492
 • Matin, Ana; Krička, Tajana; Jurišić, Vanja; Bilandžija, Nikola; Kuže, Ivan; Voća, Neven; Landeka, Marijana (2013): Kvalitativne i energetske promjene ploda lješnjaka u procesu konvekcijskog sušenja. Krmiva. 55, 1; 11-19

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=278115

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=72rb3c8AAAAJ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2019: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
  Članica Upravnog vijeća
 • 2019: Akademije poljoprivrednih znanosti (APZ)
  Član suradnik Akademije
 • 2018: Ministarstvo poljorivrede
  Članica povjerenstva za izradu Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća
 • 2017: ALUMNI UNIZG
  Članica Nadzornog povjerenstva
 • 2016 - 2019: Ministarstvo poljoprivrede
  Članica upravljačkog odbora mreže za ruralni razvoj
 • 2016: Almae matris Alumni Croaticae – Facultas Agriculturae Zagrabiensis
  Članica Predsjedništva i tajnica Udruge
 • 2013: International conference Krmiva
  Članica znanstvenog odbora