Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ante Ivanković

prof. dr. sc. Ante Ivanković

Zavod za specijalno stočarstvo
telefon: +385 1 239 3991
e-mail: aivankovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: četvrtak od 10 do 12 sati

Nastava

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Procjena uzgojnih vrijednosti za svojstva kakvoće mesa Sveučilište u Zagrebu završen
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Kreiranje regionalne strategije očuvanja genetske raznolikosti u animalnoj proizvodnji MZOS završen
Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje komplementarnosti proizvodnje mlijeka i mesa kroz križanja Holštajna s mesnim pasminama goveda Suradnja s gospodarstvom završen
Uvođenje postupka praćenja boje junećeg mesa na liniji klanja Suradnja s gospodarstvom završen
Razvoj modela proizvodnje mlijeka izvornih pasmina kopitara VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=215681

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=en&user=keMcioEAAAAJ