Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Dragica Šalamon

doc. dr. sc. Dragica Šalamon

Zavod za opće stočarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 2. kat, soba 043
telefon: +385 1 239 3992
e-mail: dsalamon ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: petkom 11-15

Akademske kvalifikacije

 • 2008 - 2014: Doktorat znanosti
  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Oblik vimena, muznost i genetička raznolikost istarske ovce
 • 2000 - 2006: Magisterij biologije
  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek
  Populacija riječne kornjače (Mauremys rivulata (Valenciennes 1833.)) iz lokve u Majkovima

Radno iskustvo

 • 2008 - 2000: Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  2016 - Danas: Docent
  2014 - 2016: Poslijedoktorand
  2008 - 2014: Doktorand
 • 2007 - 2008: Hrvatsko herpetološko društvo – Hyla, Zagreb
 • 2006 - 2007: Pet centar, Zagreb
 • 2005 - 2006: Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Nastava

Znanstveni interesi

 • Procjena i očuvanje bioraznolikosti
 • Populacijska genetika i GIS metode
 • Funkcionalna morfologija i morfometrija
 • Muzne i mliječne karakteristike
 • Uporaba molekularnih i genomskih tehnika za karakterizaciju i očuvanje populacija

Usavršavanja

 • 03. 07. 2017. - 07. 07. 2017.: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet (znanstveno)
  Introduction to functional morphology and geometric morphometrics
 • 04. 04. 2017. - 04. 04. 2017.: SRCE - Sveučnilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu (mješovito)
  Labirint infrastruktura za napredno računanje
 • 27. 02. 2017. - 03. 03. 2017.: Swedish University of Agricultural Sciences (znanstveno)
  Big data and machine learning (3 ECTS)
 • 05. 12. 2016. - 07. 12. 2016.: SRCE - Sveučnilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu (mješovito)
  Grafički sustavi u R-u (S740)
 • 05. 06. 2016. - 10. 06. 2016.: BOKU, Beč, Austrija (znanstveno)
  Odabir metoda i softvera za faziranje genomskih podataka goveda za potrebe izračuna lokalnog admixture
 • 23. 11. 2015. - 27. 11. 2015.: SRCE - Sveučnilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu (mješovito)
  Vizualizacija i analiza prostornih podataka pomoću sustava R (S730)
 • 02. 11. 2015. - 06. 11. 2015.: Hrvatsko herpetološko društvo - Hyla (mješovito)
  Uporaba GIS uređaja i rad s georeferenciranim podlogama, točkama i trekovima u ArcGIS programu
 • 01. 10. 2012. - 07. 10. 2012.: Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i BOKU, Beč, Austrija (znanstveno)
  Summer school "Livestock Conservation Genomics - data, tools and trends" (2 ECTS)
 • 19. 01. 2012. - 16. 04. 2012.: Veterinarski fakultet, Sveučilište u Leonu, Španjolska (znanstveno)
  Genetska varijabilnost populacija ovaca
 • 21. 03. 2011. - 25. 03. 2011.: International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies i Veterinarski fakultet, Sveučilište u Leonu, Španjolska (znanstveno)
  tečaj: Genomic applications in animal breeding
 • 18. 03. 2011. - 01. 06. 2011.: Veterinarski fakultet, Sveučilište u Leonu, Španjolska (znanstveno)
  sekvenciranje u svrhu SNP detekcije
 • 06. 09. 2010. - 09. 09. 2010.: Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Piacenza, Italija (znanstveno)
  GLOBALDIV ljetna škola – Animal genetic resources
 • 15. 04. 2009. - 11. 07. 2009.: Veterinarski fakultet, Sveučilište u Leonu, Španjolska (znanstveno)
  microsatellite genotyping and linkage analysis
 • 08. 09. 2008. - 12. 09. 2008.: Universita Cattolica Del Sacro Cuore, Piacenza, Italija (znanstveno)
  GLOBALDIV ljetna škola – Animal genetic resources (2 ECTS)
 • 03. 03. 2008. - 07. 03. 2008.: SRCE - Sveučnilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu (mješovito)
  SAS i osnove statistike: Primijenjena statistika I (S410)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Twinning Open Data Operational Horizon 2020 u provedbi
Primjena NGS metoda u procjeni genomske varijabilnosti preživača Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Upotreba cijelog genoma mitohondrijske DNA u oplemenjivanju i konzervacijskoj genetici goveda Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Prostorne informacije u istraživanju domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Arheogenetika goveda u Hrvatskoj; ekstrakcija i priprema aDNA do sekvenciranja Sveučilište u Zagrebu završen
Genetski i okolišni utjecaji na muznost i morfologiju vimena ovaca MZOS završen

Publikacije

 • D. Salamon, B. Gutierrez-Gil, J.J. Arranz, J. Barreta, V. Batinic, A. Dzidic (2014): Genetic diversity and differentiation of twelve eastern Adriatic and western Dinaric native sheep breeds using microsatellites. Animal , 2; 200-207.
 • Džidić A., Šalamon D., Kaić A., Salajpal K., Kapš M. (2009): Relationship between udder and milking traits during lactation in Istrian dairy crossbreed ewes. Italian journal of animal science 8(3):154-156.
 • Salamon D., Gutierrez-Gil B., Kostelic A., Gorjanc G., Kompan D., Dzidic A. (2012): Preliminary study on the genetic diversity of the Istrian sheep, Lika and Krk pramenka sheep populations using microsatellite markers. Acta Agriculturae Slovenica Suppl.3: 125- 129.
 • Banadinović M., Džidić A., Simčić M., Šalamon D. (2017). Geographic patterns of
  genetic variation in indigenous eastern adriatic sheep breeds. Agriculturae Conspectus Scientificus 82(3): 281-283
 • Šalamon D., Gutierrez-Gil B., Simčič M., Kompan D., Džidić A. (2015) Microsatellite based genetic structure of regional transboundary Istrian sheep breed populations in Croatia and Slovenia. Mljekarstvo. 65, 1; 39-47.
 • Salamon D., Matokovic I., Batinic V., Dzidic A.(2011): The effect of prestimulation on milking characteristics in Simmental, Holstein-Friesian and Brown Swiss cow breed. Agriculturae Conspectus Scientificus 76(4): 317-320.

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=303754

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=CrIeM28AAAAJ&hl=hr