Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivan Širić

doc. dr. sc. Ivan Širić

Zavod za specijalno stočarstvo
Lokacija ureda: II paviljon, 2 kat, soba 054
telefon: +385 1 239 3899
e-mail: isiric ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: Srijeda 10-12 sati

Akademske kvalifikacije

 • 2011 - 2014: Doktorska disertacija
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Teški metali u jestivim saprofitskim i ektomikoriznim gljivama sjeverne i primorske Hrvatske
 • 2004 - 2009: Diplomski rad
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Odlike vanjštine ovaca i ovnova dalmatinske pramenke

Radno iskustvo

 • 2011 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2016. - danas: docent
  2011. - 2016.: znanstveni novak
 • 2010 - 2011: Sjemenarna Zagreb d.d.
  Specijalist u nabavi

Nastava

Znanstveni interesi

 • Gljive – bioindikatori onečišćenja okoliša
 • ·Uzgoj saprotrofskih i mikoriznih gljiva
 • Ljekovita svojstva gljiva
 • Sigurnost hrane

Usavršavanja

 • 07. 01. 2013. - 28. 02. 2013.: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta (znanstveno)
 • 01. 06. 2012. - 30. 09. 2012.: Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta (stručno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Karakterizacija i uskladba genotipa, fenotipa i tehnologija proizvodnje Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Genetski, reprodukcijski i proizvodni profil ovaca i koza uzgajanih u Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Karakterizacija proizvodnih i genetskih odlika domaćih životinja u Republici Hrvatskoj Sveučilište u Zagrebu završen
Valorizacija fenotipa i genotipa hrvatskih autohtonih pasmina domaćih životinja Sveučilište u Zagrebu završen
Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Usluga mjerenja radioaktivnosti za definiranje nultog (postojećeg) stanja na lokaciji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i na području općine Dvor s procjenom doze za pojedinca Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško u provedbi

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

 • Tucaković, Ivana; Barišić, Delko; Grahek, Željko; Kasap, Ante; Širić, Ivan (2018): 137Cs in mushrooms from Croatia sampled 15 to 30 years after Chernobyl. Journal of environmental radioactivity. 118; 147-151.
  Širić, Ivan; Kasap, Ante; Bedeković, Dalibor; Falandysz, Jerzy (2017): Lead, cadmium and mercury contents and bioaccumulation potential of wild edible saprophytic and ectomycorrhizal mushrooms. Journal of Environmental Science and Health, Part B. 52, 3; 156-165.
  Kasap, Ante; Kaić, Ana; Širić, Ivan; Antunović, Zvonko; Mioč, Boro (2017):The random regression coefficient approach in analysis of earlygrowth of Alpine and Saanen kids. // Small ruminant research. 150 (2017) ; 40-45.
  Širić, Ivan; Humar, Miha; Kasap, Ante; Kos, Ivica; Mioč, Boro; Pohleven, Franc (2016): Heavy metal bioaccumulation by wild edible saprophytic and ectomycorrhizal mushrooms. Environmental science and pollution research international. 23, 18; 18239-18252.
  Širić, Ivan; Kasap, Ante; Kos, Ivica; Tomić, Draženko; Markota, Tomislava; Poljak, Milan (2016): Heavy metal contents and bioaccumulation potential of some wild edible mushrooms. Šumarski list. 140, 1/2; 29-37.
  Širić, Ivan; Kos, Ivica; Kasap, Ante; Petković, Fran Zvonimir; Držaić, Valentino (2016): Heavy metals bioaccumulation by edible saprophytic mushrooms. Journal of central European agriculture. 17, 3; 884-900.

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/327211?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=dpPKjKEAAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2017: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Član vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Poljoprivredne znanosti
 • 2017: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Voditelj izvannastavne aktivnosti "Gljivarska grupa"
 • 2017: Sveučilište u Zagrebu
  Zamjenik člana Vijeća biotehničkog područja
 • 2017: International Journal of Environmental Monitoring and Analysis
  Član uređivačkog odbora časopisa
 • 2017: Sveučilište u Zagrebu
  Koordinator Radne skupine za preddiplomske, diplomske, integrirane preddiplomske i diplomske te stručne studijske programe Agronomskog fakulteta
 • 2016: Agronomski fakultet u Zagrebu
  Koordinator MOZVAG-a - vrednovanje studijskih programa
 • 2014 - 2016: Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić
  Član upravnog odbora gljivarskog društva
 • 2012: Gljivarsko društvo Kamilo Blagaić
  Član gljivarskog društva